NitroClubs Multiplier Event & Competition

What an incredible experience it was being part of the Nitroclubs Competition! 🤖✨ The atmosphere was electric as teachers with their students from came together to try our remarkable robots. Students learned, collaborated, and they left inspired by the amazing ideas.

admin13.06.2023

Štúdijní poradcovia

Milí študenti, na našej katedre máme aktualizáciu na pozícii študijných poradcov. Od teraz môžete kontaktovať: Zoznam všetkých študijných poradcov fakulty FEI: Vedeli ste, že aj záujemcovia o mobilitu Erasmus+ na našej katedre komunikujú so študijnými poradcami, najmä ohľadom výberu správnych predmetov? Užitočné odkazy: Okrem mobilít sa študenti najčastejšie obracajú na študijných poradcov: Administratívne záležitosti (žiadosti a iné) vybavujú […]

admin03.05.2023

Prednáška “Testovanie softvéru”

V utorok 4.4.2023 sa uskutočnila online pozvaná prednáška Ing. Petra
Kažimíra, PhD, absolventa našej katedry, ktorý aktuálne pôsobí na
pozícii “Quality and Test Engineer” v UBS Zurich vo Švajčiarsku.
Témou prednášky bolo “Testovanie softvéru”. Prednáška bola súčasťou
výučby voliteľného predmetu “Základy softvérového inžinierstva” v
bakalárskom štúdijnom odbore Počítačové siete.

admin11.04.2023

The official launch of IcT Robo Club on TUKE

From the winter semester of the academic year 2021/22 the official IcT Robo Club was launched on Park Komenskeho 13 KEMT department facility. It is organized in the frame of the Network of IcT Robo Clubs (NITRO Clubs EU) project (https://nitroclubs.eu/).

admin07.02.2023

KEMT na mape SK-US spolupráce

Nová mapa spolupráce  predstavuje viac ako 100 vedeckých a akademických projektov medzi USA a Slovenskom. Naša katedra KEMT je reprezentované spoluprácou s Center for Advanced Vehicular Systems (CAVS) na Mississippi State University, Starkville.

admin07.02.2023

Prezident vymenoval nových profesorov

Prezident Andrej Kiska v stredu (19.09.2018) v Prezidentskom paláci vymenoval profesorov vysokých škôl a zablahoželal im k najvyššiemu vedecko-pedagogickému titulu. Bol medzi nimi aj náš pracovník, prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

admin06.02.2023

Noci múzeí a galérií, Slovenské technické múzeum v Košiciach

V sobotu 20.5. 2017 sa výskumníci z Laboratória rečových a mobilných technológií v telekomunikáciách (LRMT) zúčastnili na Košickej Noci múzeí a galérií v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, kde prezentovali výsledky v oblasti rečových a komunikačných technológií pomocou interaktívneho humanoidného robota NAO. Návštevníci múzea mali možnosť porozprávať sa s robotom vo svojom rodnom jazyku.

admin29.05.2017

Cechovácia 2017

Dňa 5. mája 2017 sa uskutočnilo slávnostné príjímanie našich piatakov nášho odborného cechu.

admin05.05.2017

Seminár na Brunel University London

Ing. Matúš Pleva, PhD. z katedry KEMT prezentoval 17-teho augusta 2017 seminár na tému “Moderné aplikačné rozhrania s rečovým vstupom”.

admin07.04.2017

Radar košických vedcov dokáže nájsť ľudí aj pod ruinami budov

V novom regionálnom večerníku KOŠICE:DNES je prezentované využitie UWB radarových aplikácií v reálnom živote. Viac sa dočítate na strane 16.

admin02.02.2015

LREC 2014

V dňoch 26.- 31. mája sa uskutočnila prestížna medzinárodná konferencia LREC 2014 – (Language resources and Evaluation) v Reykjavíku (Island). Konferencie sa zúčastnili s posterovými príspevkami dvaja pracovníci našej katedry Matúš Pleva http://bn.kemt.fei.tuke.sk/) a Daniel Hládek (http://nlp.web.tuke.sk/).

admin12.01.2014

ICT 2013 Create Connect Grow

onferencia ICT 2013 Create Connect Grow sa uskutočnila 6. až 8. novembra v Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO s 5400 registrovanými účastníkmi, 262 stánkami s firmami a úspešnými európskymi projektmi v rámci exhibíce,150 networking sessions (session venová získavaniu kontaktov v rámci konkrétnej projektovej výzvy) a investičným fórom.

admin12.11.2013

Medzinárodné sympózium ELMAR 2013

V dňoch 25.-27. septembra 2013 sa v Zadare (Chorvátsko) konalo už 55. medzinárodné sympózium ELMAR – 2013 (jedna z najstarších európskych konferencií), venované vedeckým témam z oblasti multimediálnych komunikácií, navigačných systémov, spracovania reči, zvuku, videa a obrazu. Medzi účastníkmi konferencie nechýbali ani traja maladí pracovníci KEMT, ktorí v sekcii „Image and Video Processing“

admin10.03.2013