Prednáška “Testovanie softvéru”

V utorok 4.4.2023 sa uskutočnila online pozvaná prednáška Ing. Petra Kažimíra, PhD, absolventa našej katedry, ktorý aktuálne pôsobí na pozícii “Quality and Test Engineer” v UBS Zurich vo Švajčiarsku. Témou prednášky bolo “Testovanie softvéru”. Prednáška bola súčasťou výučby voliteľného predmetu “Základy softvérového inžinierstva” v bakalárskom štúdijnom odbore Počítačové siete.

V rámci prednášky zaznelo aj veľa motivačných myšlienok a bolo zaujímavé vnímať pohľady, názory a myšlienky nášho úspešného absolventa a kolegu a tiež jeho spomienky na štúdium u nás.

admin11.04.2023