LREC 2014

V dňoch 26.- 31. mája sa uskutočnila prestížna medzinárodná konferencia LREC 2014 –  (Language resources and Evaluation) v Reykjavíku (Island). Konferencie sa zúčastnili s posterovými príspevkami dvaja pracovníci našej katedry Matúš Pleva http://bn.kemt.fei.tuke.sk/) a Daniel Hládek (http://nlp.web.tuke.sk/).

Vedecké výsledky boli úspešne prezentované medzinárodnému publiku a boli nadviazané viaceré kontakty. Posterové sekcie boli veľmi hojne navštevované, dokonca niekedy bol problém dostať sa k diskusii s autorom zaujímavého príspevku. Boli nadviazané viaceré kontakty s predstaviteľmi firiem (Google, Amazon, atď.), univerzít a výskumných ústavov (Inesc-ID, atď.) Účasť na konferencii významne prispela k zviditeľneniu výskumu našej katedry v oblasti rečových technológií.

admin12.01.2014