Štúdijní poradcovia

Milí študenti, na našej katedre máme aktualizáciu na pozícii študijných poradcov. Od teraz môžete kontaktovať:

Zoznam všetkých študijných poradcov fakulty FEI:

Vedeli ste, že aj záujemcovia o mobilitu Erasmus+ na našej katedre komunikujú so študijnými poradcami, najmä ohľadom výberu správnych predmetov? Užitočné odkazy:

Okrem mobilít sa študenti najčastejšie obracajú na študijných poradcov:

  • v prípade osobných a iných problémov, napr. ak zvažujú prerušenia štúdia alebo prestup na iný študijný program/fakultu/školu
  • ak potrebujú nasmerovať na “správne osoby”
  • pri konzultácii k výberu povinne voliteľných predmetov
  • pri konzultácii k prechodu z bakalárskeho na inžinierske štúdium
  • pri konzultácii k doktorandskému štúdiu

Administratívne záležitosti (žiadosti a iné) vybavujú študijné referentky na študijnom oddelení:

Zároveň dávame do pozornosti kontakty na vedenie katedry KEMT.

admin03.05.2023