Early Fake Profile Detection 👀

Počas pôsobenia v Gjøviku, Nórsko mali naši kolegovia jedinečnú príležitosť predstaviť projekt našej katedry “Early Fake Profile Detection – Fake Detect” na miestnej základnej škole. 👩🏻‍🏫 Cieľom bolo oboznámiť pedagógov a prediskutovať dôležitú tému obťažovania detí na Internete (Cyber Grooming), zdôrazniť existujúce riziká a predstaviť možnosti ich prevencie. 👀

Atmosféra bola skvelá, plná záujmu a interakcie. Veríme, že prezentácia našich kolegov prispela k väčšej informovanosti a bezpečnosti detí online. 👩🏻‍💻💯

admin18.03.2024