ICT 2013 Create Connect Grow

Konferencia ICT 2013 Create Connect Grow sa uskutočnila 6. až 8. novembra v Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO s 5400 registrovanými účastníkmi, 262 stánkami s firmami a úspešnými európskymi projektmi v rámci exhibíce,150 networking sessions (session venová získavaniu kontaktov v rámci konkrétnej projektovej výzvy) a investičným fórom. Konferenciu otvorila prezidentka litovskej republiky Dalia Grybauskaite. Ďalej boli európskou komisiou a jej zástupcami prezentované nové pracovné programy v rámci HORIZON2020. Nechýbali široké možnosti prehlbovania kontaktov medzi európskymi výskumnými organizáciami a inovačnými firmami.

Medzi účastníkmi konferencie nechýbal ani vedecko-výskumný pracovník KEMT, Ing. Matúš Pleva, PhD., ktorý mal 11 vopred naplánovaných stretnutí (Idealist face2face brokerage event) plus sa zúčastnil networking sessions pre vybrané body ICT H2020 Work Programme. Zúčastnil sa aj session venovanej COST akciám ako zástupca a člen manažment komisie projektu IC1106. V international village library umiestnil propagačné materiály (100ks plagátov – vyúčtované), ktoré takisto rozdával počas osobných stretnutí s potencionálnymi partnermi v rámcovom programe komunitárnych fondov EÚ Horizon2020 behom face2face stretnutí organizovaných Idealistom. Stretol sa s partnerom z ISER-BAS Sofia a prediskutoval budúce spoločné aktivity a disemináciu spoločných výsledkov. Získal osobné kontakty na univerzitu Tampere, Fraunhofer inštitút, The College of Management Academic Studies Rishon LeZion Izrael, Nadáciu Elhuyar, TILDE Company Riga, a iné.

Konferencia poskytla vzácne informácie, kontakty a skúsenosti, ktoré pomôžu v iniciovaní či zapojení sa do konzorcií projektov H2020.

admin12.11.2013