...

doc. Ing. Matúš Pleva, PhD.

Vedúci katedry

+421 55 602 3208
Nemcovej 32, 521
...

doc. Ing. Stanislav Ondáš, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

+421 55 602 2294
Nemcovej 32, 509
...

prof. Ing. Pavol Galajda, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

+421 55 602 4169
Nemcovej 32, 525
...

Ing. Ján Staš, PhD.

Študijný poradca pre bakalárske štúdium

+421 55 602 2298
Nemcovej 32, 511
...

doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD.

Študijný poradca pre inžinierske štúdium

+421 55 602 4336
Nemcovej 32, 518
...

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

Predseda akademického senátu FEI za Akademickú obec KEMT

+421 55 602 2866
Park Komenského 13