Laboratórium biometrických systémov bezpečnosti

Laboratórium biometrických systémov bezpečnosti je prispôsobené na výučbu v oblasti spracovania biometrických signálov.

Laboratórium komunikačnej elektroniky

Laboratórium komunikačnej elektroniky

Laboratórium komunikačnej elektroniky je určené pre praktický návrh, simuláciu a testovanie/ meranie základných a zložitých/ vstavaných číslicových systémov.

Laboratórium mikrovĺn a UWB systémov

Toto laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie pre oblasť mikrovĺn a UWB systémov, ktorá je náplňou nielen výučby príslušných odborných predmetov, ale aj pri riešení semestrálnych projektov ,záverečných prác všetkých stupňov a vedeckých projektov s účasťou pracoviska.

Laboratórium rečových a multimediálnych technológií 

Laboratórium rečových a multimediálnych technológií je prispôsobené na výučbu v oblasti spracovania multimodálnych signálov z oblasti rečových a jazykových technológií a biometriky.

Laboratórium rečových komunikačných technológií

Laboratórium slúži na vedecko-výskumné účely a pre výučbu študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti analýzy a spracovania rečových a audio signálov a multimodálnej interakcie človeka so strojom prirodzenou rečou.