KEMT na mape SK-US spolupráce

Nová mapa spolupráce  predstavuje viac ako 100 vedeckých a akademických projektov medzi USA a Slovenskom. Naša katedra KEMT je reprezentované spoluprácou s Center for Advanced Vehicular Systems (CAVS) na Mississippi State University, Starkville. Spolupráca CAVS a KEMT je zameraná hlavne na ľudské faktory a sociálne aspekty interakcie človeka s počítačom/robotom pomocou hlasových príkazov, biometrie, VR školenia a skúmanie sociálnych aspektov detí, starších osôb a postihnutých s modernými IKT technológiami. Mapa bola oficiálne predstavená zástupcom americkej veľvyslankyne na Slovensku Nicholas Namba spolu so zástupcami slovenských inštitúcií 6. októbra 2021 na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

admin07.02.2023