O katedre

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií bola založená v roku 1969. Pôvodný názov katedry bol Katedra […]

admin 12.04.2023