NBLAW-2024

Naša katedra zaznamenala úspech na prestížnom Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop 2024 (NBLAW-2024), kde bol predstavený náš projekt “Early Fake Profile Detection – Fake Detect” financovaný Fondom pre bilaterálne vzťahy EHP a Nórskymi fondmi. Tento workshop nebol len o prezentáciách, ale bol plný nesmierne zaujímavých pozvaných prednášok, ktoré sa zaoberali tématami ako deepfake, bezpečnosť, biometria a morfovanie tváre.

Podujatia sa zúčastnil vedúci katedry KEMT doc. Ing. Matúš Pleva, prodekan FEI doc. Ing. František Babič, PhD., Ing. Miroslav Sokol, PhD., a doktorandi Ing. Eva Kupcová, Ing. Patrik Jurík a Ing. Zuzana Sokolová.

“Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu” ✅

“Spoločne za dobré nápady” 💡

admin13.03.2024