Laboratórium počítačových sietí

...

Anotácia

Laboratórium je orientované na systematickú a cielenú výučbu predmetov súvisiacich s návrhom a budovaním lokálnych počítačových sietí LAN na báze implementácie a realizácie základných konfigurácií aktívnych sieťových komponentov s využitím adresných schém IPv4 a IPv6. Laboratórium poskytuje priestor pre praktické riešenie úloh a problémov spojených s návrhom, realizáciou a diagnostikou LAN sietí. Vybavenie tohto laboratória umožňuje študentom si osvojiť rozličné spôsoby konfigurácie smerovačov, prepínačov a koncových zariadení tak, aby na praktických reálnych úlohách mali možnosť pochopiť alternatívy a rozdiely vytvárania prístupov k miestnym a vzdialeným sieťovým zdrojom. Taktiež poskytuje priestor pre vytvorenie experimentálnych modelov infraštruktúry WAN (Frame relay, MPLS, Hub-and-spoke) a LAN sietí (Ethernet, ústrední DSL) na báze špičkových sieťových technológií drôtovej ako aj bezdrôtovej komunikácie. Laboratórium je tiež vybavené sieťovými zariadeniami s podporou smerovania hlasovej komunikácie VOIP (ADTRAN ústredňa, PSTN ústredňa) s koncovými IP telefónmi VOIP. Študentom na osvojenie teoretických a praktických vedomosti z oblasti bezpečnosti siete poskytuje laboratórium priestor na simuláciu detekcie a prevencie útokov na sieť prostredníctvom špecializovaného systému IDS (Intrusion Detection System), firewall zariadení (ASA) a systému pre zistenie polohy útočníka útočiaceho prostredníctvom bezdrôtovej siete (Wireless location appliance – WLA). Laboratórium a jeho vybavenie navyše umožňuje tiež realizáciu výskumu v oblasti moderných komunikačných systémov na báze kognitívnych a heterogénnych sietí.

Vybavenie

Laboratórium počítačových sietí je vybavené nasledujúcimi zariadeniami: 12 Notebookov (ASUS X551CA-SX030H Intel 2117U 15.6″ HD (LED) 4GB 500GB),12 x Router CISCO2811 s VOIP príslušenstvom, 8 x Router CISCO2811 s príslušenstvom a modulmi LAN a WAN, x Router s vybavením pre pripojenie do WAN /CISCO2801/, 30 x Switch Catalyst C2960, 16 x Switch L3 distribučný /CISCO WS-C3560-V2/, 5 x Switch s napájaním PoE, 3 x Terminál server AUX /CISCO 2801/, Ústredňa ADTRAN vrátane modulov, Ústredňa na DSL a IDS Detekčný systém Juniper, 12 x VOIP telefón 7961, 3 x Wireless LAN Controllers AIR-WLC 2106-K9, Samsung 40″ LCD TV Full HD, Projektor P7270i s konzolou a s projekčným plátnom, 10 x CISCO Access point, 3 x Bridge CISCO, 3 x CISCO Modular Roter, 4 x Firewall ASA5510 – CSC10-K9, Firewall AIRMSE 3310

...

Predmety

Úvod do počítačových sietí, Počítačové siete, Aplikácie počítačových sietí, Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach, Technológie na báze prepínaných sietí,Kognitívne siete, Moderné komunikačné systémy