Laboratórium rečových a multimediálnych technológií 

...

Anotácia

Laboratórium rečových a multimediálnych technológií je prispôsobené na výučbu v oblasti spracovania multimodálnych signálov z oblasti rečových a jazykových technológií a biometriky. Vybavenie laboratória umožňuje nahrávanie a odposluch rečových signálov, spracovanie videa, spracovanie rečových signálov, biometrické metódy autentifikácie a autorizácie. Okrem toho je v laboratóriu možná výuka v oblasti  automatického rozpoznávania reči, rečovej komunikácie v interakcii človek – robot, automatického spracovania spravodajských relácií a extrakcie metadát.

Vybavenie

Biela tabuľa, Učiteľský počítač s monitorom DELL, Projektor NEC, 1ks rack, 4ks switch, 20 miest na sedenie pre študentov s počítačom Lenovo, headset Senheiser, tablet iRoom,

...

Predmety

Objektovo orientované programovanie, Programovanie audio aplikácií, Spracovanie a prenos rečových a audio signálov, Technológie a systémy spracovania údajov, Automobilové komunikačné siete,