Laboratórium biometrických systémov bezpečnosti

 

...

Anotácia

Laboratórium biometrických systémov bezpečnosti je prispôsobené na výučbu v oblasti spracovania biometrických signálov. Vybavenie laboratória umožňuje testovanie a zber dát pomocou širokého spektra biometrických senzorov zaobstaraných vďaka projektu KEGA 009TUKE-4/2019. Získané dáta sú využívané a vývoj a evaluáciu biometrických metód identifikácie a verifikácie. Okrem toho je v laboratóriu možná výuka demonštrovaním vybraných technológií v menších skupinkách.

Vybavenie

3 pracovné stoly, 3x externý monitor DELL, flipchart, laptop Lenovo, laptop Asus, laptop HP, projektor Forever, webcam Asus, USB mikroskop Basic, Iris IR sensors: 2x IriSchield-USB MK2120U, Optical fingerprint sensors: 2x GreenBit DactyID20, Futronic FS88H, Suprema Biomini Slim 2S, 2x Digital Persona U.4500, Capacitive fingerprint sensors: 2x Eikontouch 710 + 2x Eikontouch 510, Face HD camera: Logitech Brio 4k Pro webcam, Finger vein Hitachi H1 sensor, Palm vein Fujitsu PalmSecure sensor, 6 Crayonic KeyVault biometric secure key, Intel RealSense D415 + 2x F455 stereo depth camera, Thermal Imaging Large Kit – TE-Q1 Kit.

...

Predmety

Biometrické systémy bezpečnosti, Bakalársky projekt, Diplomový projekt 1/2, Vedecká činnosť 1-5.