Laboratórium mikrovĺn a UWB systémov

...

Anotácia

Toto laboratórium poskytuje hardvérové aj softvérové vybavenie pre oblasť mikrovĺn a UWB systémov, ktorá je náplňou nielen výučby príslušných odborných predmetov, ale aj pri riešení semestrálnych projektov ,záverečných prác všetkých stupňov a vedeckých projektov s účasťou pracoviska.

Vybavenie

6 špecializovaných meracích stolov +12miest na , dvojica dvojkanálových UWB radarov emitujúcich M-postupnosť so šírkou pásma 0,2-6GHz a maximálnym dosahom až 47m, jeden osemkanálový impulzový UWB radar so šírkou pásma 0,1-6GHz, súbory lievikových, plochých a vivaldiho antén s pokrytím frekvenčného pásma radarov, sústava bezodrazových absorbérov pre frekvenčné pásma UWB radarov, dvojica modulárnych 2×2 MIMO systémov na báze NI PXIe s frekvenčným rozsahom 80MHz-6,6GHz a podporou pre vektorovú analýzu a generovanie signálov, WiMax, WiFi, GPS a ďalších systémov, vektorový obvodový analyzátor Agilent N5241A triedy PNA-X (13,5GHz), vektorový obvodový analyzátor Agilent FieldFox N9912A (6GHz).

...

Predmety

Mikrovlnové obvody a sústavy, Automobilové komunikačné siete.