Bakalárske vzdelanie

Študijný program: Počítačové siete
Študijný odbor: Informatika (2508R00)
Forma štúdia: Denné
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky (6 semestrov)
Charakteristika programu: nájdete tu

admin 06.07.2022