Prednáška prof. Boursa, PhD.

Dňa 24.10.2023 sa uskutoční prednáška prof. Patricka Boursa, PhD. z NTNU, ktorá bude zameraná na bezpečnosť a biometriu.

Prednáška bude pozostávať z viacerých častí. V prvej časti prednášky prof. Bours uvedie do problematiky biometrie a následne spomenie metódy detekcie originality/autorstva textov. Ostatné časti budú venované krátkym prezentáciám záverečných prác študentov z NTNU.

admin16.10.2023