Obhajoby diplomových prác 🎓

Časový rozvrh obhajob diplomových prác 2024

Vážení študenti,

informujeme Vás, že na našej stránke bol zverejnený harmonogram obhajob diplomových prác pre tento akademický rok 2023/2024. Obhajoby sa budú konať v nasledujúcom termíne:

📅 Termín obhajob:

  • Dátum: 22.05.2024
  • Čas: 08:30
  • Miesto: Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácii (BN32 a PK13)

Prosíme všetkých zúčastnených, aby sa na obhajoby dostavili včas ⏰. Pre študentov obhajujúcich svoje diplomové práce je dôležité, aby si pripravili všetky potrebné materiály 📑 a dostavili sa na obhajobu aspoň 30 minút pred stanoveným časom ⌛.

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme všetkým študentom veľa šťastia pri obhajobe ich prác 🍀.

Podrobný harmonogram s menami študentov, názvami prác a časmi jednotlivých obhajob:

admin20.05.2024