new

Multimodálna detekcia prejavov toxického správania v sociálnych médiách 💡

V rámci projektu APVV “Multimodálna detekcia prejavov toxického správania v sociálnych médiách” sme sa spoločne so skvelými tímami KKUI a KIniT zameriavali na témy detekcie nenávistných prejavov, toxicity na sociálnych sieťach a spracovania textu, zvuku a obrazu. 💬 Stretnutie bolo plné zanietených debát, cenných pohľadov a definovania spoločných cieľov do budúcna.

admin30.04.2024