Medzinárodné sympózium ELMAR 2013

V dňoch 25.-27. septembra 2013 sa v Zadare (Chorvátsko) konalo už 55. medzinárodné sympózium ELMAR – 2013 (jedna z najstarších európskych konferencií), venované vedeckým témam z oblasti multimediálnych komunikácií, navigačných systémov, spracovania reči, zvuku, videa a obrazu. Medzi účastníkmi konferencie nechýbali ani traja maladí pracovníci KEMT, ktorí v sekcii „Image and Video Processing“ predniesli príspevky s názvami „Blind Steganography based on 2D Haar Transform“ (Ing. Gabriel Bugár, PhD.) a „Multi-classification Model for Image Steganalysis“ (Ing. Vladimír Bánoci, PhD.) a v sekcii „Speech and Audio Processing“ príspevok s názvom „Modification of Widely Used Feature Vectors for Real-Time Acoustic Events Detection“ (Ing. Martin Lojka, PhD.). Z konferencie bol vydaný zborník, ktorého príspevky sú indexované v databáze Scopus.

admin10.03.2013