Laboratórium optoelektronických systémov

...

Anotácia

Laboratórium optoelektronických systémov je špičkové výučbové a výskumné pracovisko zamerané na moderné optické vláknové prenosové systémy a fotonické technológie. Jeho poslaním je rozvoj a aplikácia týchto technológií v oblasti prírodných a technických vied. Výskum je orientovaný na informačné a komunikačné technológie. Integrálnou súčasťou jeho aktivít je aj špecializovaná výchova v oblasti pregraduálneho, graduálneho a postgraduálneho štúdia.

Vybavenie

1.         FSO systém (2 hlavice) od firmy Lightpointe model Flightstrata 155-E (850 nm).

2.         Zváračka a lámačka optických vlákien – FITEL S178A.

3.         Optický vláknový reflektometer – Ručný OTDR EXFO AXS-100.

4.         Optický vláknový reflektometer – Kompaktná platforma OTDR EXFO FTB-200.

5.         Spektrálny analyzátor pre vláknovú optiku – NIR.

6.         Merač optického výkonu – KI 7601C (InGaAs).

7.         1 GHz Osciloskop s príslušenstvom Agilent MSO7104B.

8.         Zostava FieldFox RF analyzátora (RF analyzer Kit) Agilent N9912A-106.

9.         Optický vláknový gyroskopický systém.

10.     Optický korelátor typu Cambridge.

11.     Softvérový produkt OptSim: je komplexný softvér pre návrh jednovidových optických systémov a sietí slúži na výskum, analýzu a návrh optických komunikačných systémov pre komunikačné a senzorové siete na báze jednovidových optických vlákien.

12.     Softvérový produkt FEKO (Altair Feko™): je komplexný softvér pre 3D elektromagnetickú simuláciu založenú na najmodernejších metódach, ktorý umožňuje používateľom riešiť širokú škálu elektromagnetických problémov, ako napríklad dizajn antény, anténne polia, umiestnenie antén, EMC/EMI, analýzu bleskov a káblov, Bio-elektromagnetické vplyvy, a pod.

13.     Vzdelávací optický systém s optickými vláknami (7 x vysielací modul – 565, 583, 635, 660, 830, 850 a 900 nm; 2 x prijímací modul; optické vlákna (plastové vlákno 0,5, 5, 10, 20 a 50 m; sklenené vlákno 1 a 20 m); …).

14.     720 m dlhého 6 žilového optického kábla typu G.652B.

15.     Laptopy, počítače, multimetre, napájacie zdroje …, t.j. zariadenia potrebné k prevádzke laboratória.

...

Predmety

Prenosové médiá, Optoelektronika, Fotonické systémy, Optické komunikačné systémy a sie, Senzorové siete, Predmet Vedecká činnosť