Laboratórium mobilných komunikácií

...

Anotácia

Laboratórium je využívané na výučbové a vedecko-výskumné účely. V laboratóriu sa vykonávajú laboratórne cvičenia, praktické semináre a zároveň slúži ako konzultačná miestnosť pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na KEMT. Laboratórium disponuje 16 študentskými miestami. Laboratórium je zamerané na oblasť bezdrôtových sietí, mobilných sietí nových generácii, viacpreskokových mobilných ad-hoc sietí, senzorových sietí, inteligentných smerovacích protokolov pre 5G/6G siete. Využíva sa aj na výskum v oblasti lokalizácie mobilných terminálov (indoor/outdoor prostredia).

Vybavenie

Laboratórium využíva moderné simulačné nástroje MATLAB, SIMULINK, Opnet Modeler, Teams Emona. Taktiež využíva Systém WIMAX BeezeMax komunikačný systém/mer.pristr./, systém Zigbee Development Kit, Modulárny systém TIMS301C, Prenosný bateriový spektrál.analyzátor BK2658A, Laboratórium disponuje aj so zariadeniami na praktické overenie si činnosti algoritmov ako sú Raspberry Pi, JetRacer Pro AI Kit, High Speed AI Racing Robot a PiRacer, High Speed AI Robot, Trelo.

...

Predmety

Úvod do digitálnych komunikácií, Webové technológie Mobilné komunikácie, Teória komunikačných systémov, Lokalizácia v bezdrôtových a mobilných sieťach.