Doktorandské vzdelanie

Študijný program: Počítačové siete
Študijný odbor: Informatika (2508V00)
Forma štúdia: Denné
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky (6 semestrov)
Charakteristika programu: nájdete tu


Študijný program: Počítačové siete
Študijný odbor: Informatika (2508V00)
Forma štúdia: Denné
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky (10 semestrov)
Charakteristika programu: nájdete tu

admin 06.07.2022