Inžinierske vzdelanie

Študijný program: Počítačové siete
Študijný odbor: Informatika (2508T00)
Forma štúdia: Denné
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestre)
Charakteristika programu: nájdete tu

admin 06.07.2022