Obhajoby záverečných prác

Obhajoby diplomových prác sa uskutočnia 24.5.2023.

Obhajoby bakalárskych prác sa uskutočnia 21.6.2023.

admin03.04.2023