Dnes je pondelok 24. februára 2020, meniny má Matej a zajtra Frederik, Frederika.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Garant predmetu: prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
Semester:2.
Web:

Anotácia predmetu

Úspešným absolvovaním predmetu študent získa vedomosti z oblasti analýzy a spracovania rečových a audio signálov, pochopí princípy kódovania a dekódovania reči a percepčných audiokodekov, získa prehľad o automatickom rozpoznávaní a syntéze reči a praktické skúsenosti v oblasti softvérového návrhu rečových kodekov, audiokodekov a systémov automatického rozpoznávania a syntézy reči. Teoretické vedomosti budú upevnené prácou na návrhu častí rečového telekomunikačného alebo audiostreamingového reťazca.

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky