Dnes je štvrtok 11. augusta 2022, meniny má Zuzana a zajtra Darina.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Garant predmetu: prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.
Semester:1.
Web:https://data.kemt.fei.tuke.sk/SignaloveProcesory/_web/

Anotácia predmetu

Predmet je zameraný na zvládnutie vybraných technických prostriedkov číslicového spracovania signálov a ich využitie pri realizácii základných funkčných blokov Číslicového Spracovania Signálov (ČSS). Úvodná časť je venovaná základným pojmom, klasifikácii technických prostriedkov pre ČSS a trendom vo vývoji VLSI technológie. Ťažiskom predmetu sú programovateľné signálové procesory (DSPs – Digital Signal Processors), ich architektúry, vlastnosti, vývojové trendy a aplikačné možnosti predovšetkým v telekomunikačných aplikáciách, spotrebnej a automobilovej elektronike. Podrobne sa analyzujú výhody a modifikácie harvardskej architektúry, architektúry VLIW (Very Long Instruction Word) a SIMD (Single Instruction Multiple Data) rozšírení z pohľadu ich využitia v komerčných signálových procesoroch. Pozornosť sa tiež venuje moderným architektúram procesorov pre ČSS na báze VLSI technológie, ako sú systolické polia a zákaznícke obvody na báze obvodov FPGA (Field Programmable Gate Arrays). V závere sa poukazuje na trendy v riešení blokov vysielačov a prijímačov softvérovo definovaného rádia s využitím moderných programovateľných a rekonfigurovateľných systémov ČSS. Absolvent okrem teoretických znalostí získa aj praktické skúsenosti a návyky v práci s modernými vývojovými prostriedkami pre signálové procesory Analog Devices a zvládne základné metódy a postupy návrhu programovateľných systémov pre číslicové spracovanie signálov, najmä číslicových FIR a IIR filtrov ako aj transformačných procesorov FFT (Fast Fourier Transform).

 

 

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky