Dnes je sobota 8. októbera 2022, meniny má Brigita a zajtra Dionýz.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Garant predmetu: prof. Ing. Miloš Drutarovský, PhD.
Semester: 2.
Web: https://data.kemt.fei.tuke.sk/AplikovanaKryptografia/_web/

Anotácia predmetu

Predmet je zameraný na získanie základných poznatkov v oblasti kryptografie s tajným a verejným kľúčom, na základné typy symetrických šifier ako sú 3DES, AES, RC4 a nesymetrických šifier  RSA, El Gamal a šifier s využitím eliptických kriviek. Ziska základné poznatky z oblasti manažmentu šifrovacích kľúčov  s využitím certifikačných autorít, autentizácie používateľov a autorizácie dát s využitím hašovacích funkcií a digitálnych podpisov. Absolvovaním predmetu študent získa prehľad o aplikáciách kryptografie v takých oblastiach ako sú informačná a sieťová bezpečnosť, ako aj bezpečnosť rôznych typov telekomunikačných sietí (IP, Wi-Fi).

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky