Dnes je štvrtok 8. decembra 2022, meniny má Marína a zajtra Izabela.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Garant predmetu: prof.Ing.Linus Michaeli, DrSc.
Semester:1.
Web: http://www.kemt-old.fei.tuke.sk/Predmety/KEMT201_ZE/_web/index.htm

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými elektronickými prvkami a princípmi činnosti elektronických obvodov spracovania spojitých signálov:

 • Dióda bipolárny a unipolárny tranzistor a ich vlastnosti.
 • Jednoduché zapojenia tranzistora. -
 • Nastavenie pracovného bodu. DC a AC analýza a počítačová simulácia elektronických obvodov.
 • Väzba medzi zosilňovacími stupňami.
 • Záporná spätná väzba, a jej vplyv na vlastnosti zosilňovačov.
 • Zosilňovače viacstupňové, diferenčné, operačné zosilňovače.
 • Ladené a výkonové zosilňovače.
 • Oscilátory.
 • Usmerňovače, stabilizátory jednosmerného napätia. Meniče.
 • Princípy obvodov analógovo číslicových rozhraní v telekomunikáciách, riadiacej a meraní.

Študenti absolvujú tri typy cvičení:

 • teoretické cvičenia zamerané na overenie teoretických poznatkov z prednášok
 • cvičenia zamerané na štúdium obvodov v simulačnom prostredí PSPICE
 • laboratórne cvičenia v „Laboratóriu elektronických obvodov“

Okrem toho majú možnosť uskutočňovať laboratórne cvičenia na diaľkovo ovládaných prípravkoch elektronických obvodov ovládaných cez Internet.

Podklady na cvičenie

Zapojenia s operačným zosilňovačom

datasheet TL071-1

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky