Dnes je pondelok 5. decembra 2022, meniny má Oto a zajtra Mikuláš.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Garant predmetu: prof. Ing. Ján Mihalík, PhD.
Semester: 3.
Web: http://web.tuke.sk/fei-ldipv/

Anotácia predmetu

 • Základné pojmy a definície v teórii signálov a sústav
 • Ortogonalita signálov
 • Systémy spojitých a diskrétnych ortogonálnych funkcií
 • Harmonické, exponenciálne, Walshove, Haarove ortogonálne funkcie
 • Spektrálna analýza pomocou Fourierovho, Walshovho a Haarovho radu
 • Výkonová a energetická bilancia signálov s použitím Parcevalovej teorémy
 • Korelačná analýza periodických a neperiodických spojitých a diskrétnych signálov
 • Delenie sústav a ich vlastnosti aj charakteristiky v časovej a frekvenčnej oblasti
 • Modulované signály
 • Amplitúdová a uhlová (frekvenčná, fázová) modulácia
 • Spojite modulované pulzné signály
 • Vzorkovanie spojitých signálov na základe Shanonovej – Kotelnikovej teorémy
 • Spektrálna analýza diskrétnych signálov, DFT, FFT a ich použitie
 • Diskrétne ortogonálne transformácie (WHT, HT)
 • Náhodné (stochastické) signály, stacionárne, nestacionárne a ergodické
 • Momentové a distribučné charakteristiky náhodných signálov
 • Pôsobenie sústav na deterministické a stochastické signály

 

 

 

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky