Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Garant predmetu: prof. Ing. Dušan Levický, CSc.
Semester:4.
Web:

Anotácia predmetu

Študent sa oboznámi so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu dát v počítačových sieťach v kontexte modelov sieťovej komunikácie ISO/OSI a TCP/IP. Naučí sa pracovať s adresným priestorom protokolu IPv4, riešiť problémy spojené s fyzickou vrstvou sieťových infraštruktúr a osvojí si základy smerovania paketov v IP sieťach vrátane základnej konfigurácie smerovačov. V rámci predmetu zvládne problematiku obsiahnutú v NetAcad kurze CCNA Exploration “Network Fundamentals”, pričom bude mať možnosť získať prislúchajúci certifikát (na získanie certifikátu je potrebná základná znalosť anglického jazyka).

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky