Dnes je štvrtok 8. decembra 2022, meniny má Marína a zajtra Izabela.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Garant predmetu: prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
Semester:5.
Web:

Anotácia predmetu

Predmet je zameraný na získanie teoretických vedomostí a nadobudnutie praktických zručností v oblasti návrhu interaktívnej komunikácie prostredníctvom mobilných telekomunikačných terminálov, ako sú smartfóny, tablety a pod. Študenti sa oboznámia s rečovými a multimodálnymi interakčnými systémami, s ich štruktúrou a s technológiami, ktoré umožňujú komunikáciu rečou a tiež pomocou ďalších modalít (gestá, dotyk, …). Absolvovanie predmetu poskytne absolventovi základné poznatky o technológiách rozpoznávania a syntézy reči, riadenia interakcie, multimodálnej fúzie a fízie a o technológiach pre hlasovú interakciu cez web, sprostredkovanú cez mobilné telekomunikačné terminály. Študenti získajú praktické skúsenosti s návrhom interaktívnych služieb s hlasovou modalitou pre rečové interaktívne systémy a tiež pre aplikácie pre mobilné terminály s využitím technológií na rozpoznávanie a syntézu reči.

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky