Dnes je piatok 30. septembra 2022, meniny má Jarolím a zajtra Arnold.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Organizačné pokyny k predmetu Tímový projekt v št. programe Počítačové siete v šk. r. 2019-2020

Tímový projekt je povinný predmet, v rámci ktorého sa študent pripravuje na riešenie diplomovej práce (záverečnej práce). Cieľom tímového projektu je detailné rozpracovanie témy diplomovej práce a harmonogramu (plánu práce) jej riešenia v rámci nadväzujúcich predmetov Diplomový projekt 1, Diplomový projekt 2 a Diplomová práca.

Absolvovanie predmetu Tímový projekt sa riadi nasledovnými princípmi:

Tím tvorí vedúci tímu a minimálne jeden študent. Vedúcim tímu je spravidla pedagóg – pracovník katedry. Môže však ním byť aj pedagóg z inej katedry, alebo odborník z praxe.

Prvotné tímy sú ustanovené automaticky v prvom týždni semestra a tvoria ich vedúci bakalárskych prác, obhájených v predchádzajúcom školskom roku a študenti – autori týchto prác, ktorí sa zapísali na druhý stupeň štúdia.

Počas prvých troch týždňov semestra je možné zmeniť zloženie tímu – z podnetu študenta, alebo vedúceho tímu. V takom prípade je študent povinný nájsť si nový tím. Rovnako postupuje aj študent, ktorý neobhajoval bakalársku prácu na katedre. Ak sa študentovi nepodarí nájsť tím do konca tretieho týždňa semestra, vo štvrtom týždni mu tím pridelí vedúci katedry.

Práca v rámci predmetu Tímový projekt je individuálnou formou štúdia, ktorej základom je samostatná práca a pravidelné konzultácie s vedúcim tímu. Konzultácie sú povinné a študent ich absolvuje minimálne raz do týždňa. Termín konzultácií určuje vedúci tímu tak, aby boli mimo ostatných rozvrhových jednotiek študenta v danom semestri.

Študent v rámci predmetu Tímový projekt pracuje priebežne počas celého semestra. Výsledok svojej práce priebežne dovzdáva prostredníctvom systému Moodle (https://moodle.tuke.sk/moodle35/course/index.php?categoryid=133) v nasledovných termínoch:

Priebežná kontrola. V 8. týždni semestra študent odovzdá na kontrolu v písomnej forme prvú verziu tímového projektu. Neodovzdanie môže byť dôvodom na zníženie hodnotenia klasifikovaného zápočtu.

Odovzdanie tímového projektu. V 13. týždni semestra študent odovzdá na kontrolu v písomnej forme finálnu verziu tímového projektu. Neodovzdanie môže byť dôvodom neudelenia klasifikovaného zápočtu.

Obhajoba tímového projektu. V skúškovom období v zimnom semestri sa študent zúčastní obhajoby svojho projektu, na ktorú si pripraví prezentáciu a referuje o téme budúcej diplomovej práce a harmonogramu (plánu práce) jej riešenia v rámci nadväzujúcich predmetov Diplomový projekt 1, Diplomový projekt 2 a Diplomová práca.

V Košiciach 1.10.2019

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.

vedúci

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TU Košice

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky