Dnes je štvrtok 11. augusta 2022, meniny má Zuzana a zajtra Darina.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Ing. Peter Viszlay, PhD.

Peter Viszlay
Telefón:+421(55) 602 3307
E-mail:Peter.Viszlay@tuke.sk
Adresa laboratória: Boženy Němcovej 32
Číslo laboratória: L609

Oblasť výskumu

Automatické rozpoznávanie reči, robustné metódy spracovania reči, lineárne transformácie príznakových parametrov reči, akustické modelovanie reči, separácia rečových signálov zmiešaných v rôznych prostrediach, selekčné algoritmy, nové metódy analýzy reči.

Výučba

ZSwI – 2608721 – Základy softvérového inžinierstva
MuT – 26000680 Multimediálne technológie

Vzdelanie

Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2013
Inžinier – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2009
Doplňujúce pedagogické štúdium – Katedra inžinierskej pedagogiky, Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2008

Prax a pozície v priemysle

SOS electronic s.r.o – externý pracovník, Košice, Slovenská Republika, 2008-2009

Riešiteľ projektov

 • Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov, APVV-15-0731, 2016-2020,
 • Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím APVV-15-0517, 2016-2018,
 • Prenos významných výsledkov výskumu v oblasti rečových technológií do výučby, KEGA 055-TUKE-4/2016, 2016-2017
 • Vybrané aspekty bezpečnosti v moderných telekomunikáciách, VEGA 01/0075/15, 2015-2017,
 • Systém na automatické rozpoznávanie a prepis mítingových audiozáznamov, ITMS-26220220182,2013-2015,
 • MediaEval Benchmarking Initiative for Multimedia Evaluation (Spoken Web Search, Query by Example Search on Speech), 2013-2015,
 • Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, ITMS-26220220155, 2011-2013,
 • Rozvoj Centra IKT pre znalostné systémy, ITMS-26220120030, 2010-2012,
 • Bezpečnosť v telekomunikačných systémoch a sieťach budúcich generácií, VEGA 1/0065/10, 2010-2012,
 • Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby, APVV-0369-07,2008-2010

Ceny a ocenenia

 • Cena medzinárodnej vedeckej komisie konferencie KTTO 2015 za najlepší vedecký článok v kategórii postdoktorandov: “Improving the Slovak LVCSR performance by cluster-sensitive acoustic model retraining“, The 15th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics, KTTO 2015, Ostravice, ČR, 2015
 • Cena medzinárodnej vedeckej komisie konferencie IWSSIP 2013 za najlepší študentský článok v sekcii “Spracovanie reči”: “Modified estimation of between-class covariance matrix in linear discriminant analysis of speech“, The 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2013, Bukurešť, Rumunsko, 2013
 • Cena medzinárodnej vedeckej komisie konferencie IWSSIP 2012 za najlepší študentský článok v sekcii “Spracovanie reči”: “Alternative Phonetic Class Definition in Linear Discriminant Analysis of Speech“, The 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2012, Viedeň, Rakúsko, 2012
 • Cena dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach za najlepšiu prezentáciu vedeckého článku v sekcii IT: “Eigenvalue-Sensitive Partial Subspace Training for Large Speech Corpora“, Konferencia mladých výskumníkov SCYR, Košice, SR, 2012

Vybrané publikácie (max 15 za ostatných 5 kalendárnych rokov)

 1. Viszlay, P., Ecegi, M., Juhar, J.: Improving the Slovak LVCSR performance by cluster-sensitive acoustic model retraining. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 13 (4), pp. 295-302, 2015.
 2. Viszlay, P., Juhar, J.: Linear Feature Transformations in Slovak Phoneme-Based Continuous Speech Recognition. In: Modern Speech Recognition Approaches with Case Studies, InTech Open Access, Rijeka, Croatia, ISBN 978-953-51-0831-3, 2012, pp. 131-154.
 3. Viszlay, P., Juhar, J., Pleva, M.: Two-dimensional linear subspace learning based on discriminant analysis of speech. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 5(1), ISSN 1844-6035, 2012, pp. 273-276.
 4. Viszlay, P., Juhar, J., Janecko, J.: Eigenvalue Criterion-Based Feature Selectionin Principal Component Analysis of Speech. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 10(4), ISSN 1336-1376, 2012, pp. 303-307.
 5. Viszlay, P., Juhar, J., Pleva, M.: Dimension Reduction with Principal Component Analysis Applied to Speech Supervectors. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 4(1), ISSN 1844-6035, 2011, pp. 245-250.
 6. Viszlay, P., Staš, J., Koctúr, T., Lojka, M., Juhár, J.: An extension of the Slovak broadcast news corpus based on semi-automatic annotation. In: Proc. of the 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC), Potrorož, Slovenia, ISBN 978-2-9517408-9-1, pp. 4684-4687, 2016.
 7. Pleva, M. et al.: Acoustical keystroke analysis for user identification and authentication. In: Radioelektronika 2016, Košice, Slovakia, ISBN 978-1-5090-1673-0, 2016, pp. 386-389.
 8. Koctúr, T. et al.: Unsupervised speech transcription and alignment based on two complementary ASR systems. In: Radioelektronika 2016, Košice, Slovakia, ISBN 978-1-5090-1674-7, 2016, pp. 358-361.
 9. Čonka, D., Viszlay, P., Juhár, J.: Fuzzy clustering in HMM-based triphone classes of 2DLDA in Slovak LVCSR. In Proc. of the Intl. Conf. on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Bratislava, Slovakia, ISBN 978-1-4673-9555-7, 2016, pp. 355-358.
 10. Staš, J. et al.: Automatic subtitling system for transcription, archiving and indexing of Slovak audiovisual recordings. In: Proc. of Intl. Conf. on Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics (LTC), Poznań, Poland, ISBN 978-83-932640-8-7, 2015, pp. 186-191.
 11. Vavrek, J. et al.: Tuke at MediaEval 2015 Quesst. In: CEUR Workshop Proceedings: MediaEval 2015, Vol. 1436, ISSN 1613-0073, 2015, pp. 1-3.
 12. Vavrek, J., Viszlay, P., Kiktova, E., Lojka, M., Juhar, J., Cizmar, A.: Query-by-example retrieval via fast sequential dynamic time warping algorithm. In: Proc. of the 38th Intl. Conf. on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlin, Germany, 2014, pp. 453-457.
 13. Viszlay, P., Lojka, M., Juhár, J.: Class-dependent two-dimensional linear discriminant analysis using two-pass recognition strategy. In: Proc. of the European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Lisbon, Portugal, ISBN 978-1-4799-4603-7, 2014, pp. 1796-1800.
 14. Vavrek, J., Viszlay, P., Lojka, M., Pleva, M., Juhár, J.: TUKE system for MediaEval 2014 QUESST. In: CEUR Workshop Proceedings: MediaEval 2014, Vol. 1263, ISSN 1613-0073, 2014, pp. 1-2.
 15. Viszlay, P., Juhar, J., Pleva, M.: Modified Estimation of Between-Class Covariance Matrix in Linear Discriminant Analysis of Speech. In Proc. of the Intl. Conf. on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Bucharest, Romania, ISBN 978-1-4799-0941-4, 2013, pp. 167-170.

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky