Dnes je streda 16. októbera 2019, meniny má Vladimíra a zajtra Hedviga.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Mgr. Jana Fortes, PhD.

Jana_Rovnakova
Telefón:+421(55) 602 4180,
E-mail:Jana.Fortes@tuke.sk
Adresa: Vysokoškolská 4
Miestnosť: 120B

Oblasť výskumu

Spracovanie UWB radarových signálov za účelom detekcie a sledovania osôb pohybujúcich sa za prekážkami resp. detekcie a lokalizácie nehybných osôb na základe dýchania, fúzia dát pre UWB senzorové siete, SAR merania.

Výučba

UWB_SS – 26000285 – UWB senzorové siete
AK – 2611221 – Aplikovaná kryptografia

Vzdelanie

Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2009
Inžinier – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská Republika, 2006

Riešiteľ projektov

UWB-SeNet – UWB senzorové siete krátkeho dosahu na detekciu, lokalizáciu a sledovanie pohybujúcich sa osôb, VEGA č. 1/0563/13, 01/2013-12/2015, Slovenská Republika.
UWB-RSS – Vývoj experimentálnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB radarových systémov, KEGA č. 010TUKE-4/2012, 01/2012-12/2013, Slovenská Republika.
CE-FEI-II – Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, kód ITMS projektu: 26220120030, 2010-2013, Slovenská Republika.
TW-MTT-UWB – Sledovanie cieľov pohybujúcich sa za stenou pomocou UWB radarových systémov, APVV, LPP-0080-09, 2009-2012, Slovenská Republika.
UWB-BSS – Vývoj laboratórnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB bezdrôtových senzorových sietí, KEGA č. 3/7523/09, 2009-2011, Slovenská Republika.
CE-FEI-I – Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, kód ITMS projektu: 26220120020, 2009-2010,Slovenská Republika.
COST Action IC0803: RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies, projekt COST IC0803, 2008-2012, EU.
RADIOTECT – Ultra Wideband Radio Application for Localisation of Hidden People and Detection of Unauthorised Objects, projekt 6RP EÚ, COOP-CT-2006, Contract Number: 032744, 2007-2009, EU.
DSP-UWB-RAD – Číslicové spracovanie signálov v detekcii a sledovaní cieľov v UWB radarovej technike, APVV, LPP-0287-06, 2006-2009, Slovenská Republika.

Ceny a ocenenia

EuRAD YOUNG ENGINEER PRIZE udelená Jane Rovňákovej za príspevok Short Range Tracking of Moving Persons by UWB Sensor Network počas 14-teho ročníka medzinárodného podujatia s názvom European Microwave Week, Október 14, 2011, Manchester, UK.
Cena za najlepšiu prezentáciu udelená Jane Rovňákovej za príspevok Multiple Target Tracking System for Through Wall Application počas Konferencie mladých výskumníkov, Máj 19, 2010, Košice, Slovensko.
Interactive poster session prize udelená J. Sachsovi, M. Aftanasovi, S. Crabbemu, M. Drutarovskemu, R.Klukasovi, D. Kocurovi, T.T. Nguyenovi, P. Peyerlovi, J. Rovňákovej and E. Zaikovovi za príspevok Detection and Tracking of moving and Trapped People Hidden by Obstacles using Ultra-Wideband Pseudo-Noise Radar počas Európskej radarovej konferencie, Október 2008, Amsterdam, Holandsko.
Cena za najlepšiu prezentáciu udelená Jane Rovňákovej za príspevok Compensation of Wall Effect for Through Wall Moving Target Localization by UWB Radar počas Konferencie mladých výskumníkov, Máj 28, 2008, Košice, Slovensko.
Radioelektronika student prize udelená Jane Rovňákovej za príspevok Signal Processing for Through Wall Moving Target Tracking by M-sequence UWB Radar počas 18-teho ročníka medzinárodnéj konferencie RADIOELEKTRONIKA, Apríl 2008, Praha, Česká republika.

Vybrané publikácie

 1. J. Rovňáková, and D. Kocur, “TOA Estimation and Data Association for Through Wall Tracking of Moving Targets,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, The special issue: Radar and Sonar Sensor Networks, Vol. 2010, pp. 1-11, September 2010 (CC journal).
 2. J. Rovňáková, “Complete signal processing for through wall tracking of moving targets,” LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, September 2010, (http://www.amazon.com/Complete-processing-through-tracking-targets/dp/3843360170/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1287044758&sr=1-2).
 3. Dušan Kocur, Jana Rovňáková, „Short-Range Tracking of Moving Targets by Handheld UWB Radar System“, chapter in Microwave and Milimeter Wave Circuits and Systems – Emerging Design, Technologies and Applications, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, December 11, 2012 (http://www.amazon.com/Microwave-Millimeter-Wave-Circuits-Systems/dp/1119944945).
 4. Dušan Kocur, Jana Rovňáková, Daniel Urdzík, „Multiple Moving Target Tracking by UWB Radar Sensor Network“, chapter in Handbook of Ultra-Wideband Short-Range Sensing, authored/edited by Juergen Sachs, Wiley-VCH, January 22, 2013. (http://www.amazon.com/Handbook-Ultra-Wideband-Short-Range-Sensing-Sachs/dp/3527408533/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1346159607&sr=1-2&keywords=radar+sachs)
 5. Kocur, D., Gamec, J., Gamcová, M., Rovňáková, J., Urdzík, D.,”UWB bezdrôtové senzorové siete, “ Technical university of Košice, Slovakia, July 2012, 120 p. ISBN 987-80-553-0918-7 (https://moodle.tuke.sk/moodle202/course/view.php?id=70).
 6. J. Rovňáková , D. Kocur, „UWB Radar Signal Processing for Positioning of Persons Changing Their Motion Activity“. Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 10, No. 3, 2013.
 7. Dušan Kocur, Jana Rovňáková, Daniel Urdzík: „Short-Range UWB Radar Application: Problem of Mutual Shadowing between Targets“. Elektrorevue, ISSN 1213-1539, Volume 2, Number 4, pp. 37-43, December 2011.
 8. J. Rovňáková , D. Kocur, „UWB Radar Signal Processing for Positioning of Persons Changing Their Motion Activity“. Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 10, No. 3, 2013, pp. 165-184.
 9. J. Rovňáková , and D. Kocur, “Compensation of Wall Effect for Through Wall Tracking of Moving Targets,” Radioengineering journal: Special Issue on Workshop of the COST Action IC0803, Volume 18, Number 2, pp. 189-195, June 2009.
 10. D. Kocur, J. Rovňáková, and M. Švecová, “Through Wall Tracking of Moving Targets by M‐Sequence UWB Radar,” The Springer’s book series “Studies in Computational Intelligence“ with volume title „Computational Intelligence in Engineering“, Volume 243, pages 349-364, ISSN 1860-949X, 2009.
 11. J. Rovňáková , D. Kocur, „Experimental comparison of two UWB radar systems for through-wall tracking application“. Acta Electrotechnica et Informatica, ISSN 1335-8243, Vol. 12, No. 2, April – June 2012, pp. 59-66.
 12. D. Kocur, J. Gamec, M. Švecová, M. Gamcová, J. Rovňáková, „Imaging Method: An Efficient Algorithm for Moving Target Tracking by UWB Radar“. Acta Polytechnica Hungarica, Volume 7, Number 3, pages 6-24, October 2010.
 13. J. Rovňáková , and D. Kocur, “Through-Wall Tracking of Moving Persons by UWB Sensor Network,” The 8th European Radar Conference (EuRAD 2012), Amsterdam, The Netherlands , October 2012, pp. 226 – 229.
 14. D. Kocur , J. Rovňáková and D. Urdzík, “Experimental Analyses of Mutual Shadowing Effect for Multiple Target Tracking by UWB Radar,” IEEE 7th International Symposium on Intelligent Signal Processing (WISP 2011), pages 91-94, Floriana, Malta, September 2011.
 15. J. Rovňáková, and D. Kocur, “TOA association for handheld UWB radar,” The 11th International Radar Symposium (IRS 2010), Vilnius, Lithuania, June 2010.

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky