Dnes je streda 16. októbera 2019, meniny má Vladimíra a zajtra Hedviga.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

Linus Michaeli
Telefón: +421(55) 602 2857
E-mail: Linus.Michaeli@tuke.sk
Adresa: Park Komenského 13
Miestnosť: L3

Oblasť výskumu

Metrológia Analógovo číslicových a číslicovo analógových rozhraní a možnosti číslicovej korekcie ich chýb s využitím modelov. Systémy zberu dát. Virtuálne meracie systémy. Prístroje pre meranie parametrov kozmického žiarenia.

Výučba

TTS – 2607401 – Základy elektroniky
TTS – 2613311 – Mikroelektronické obvody
TTS – 2610511 – Lekárska elektronika

Vzdelanie

Doktor vied – Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovenská republika, 2003
Profesor - Elektrotechnická fakulta VŠT v Košiciach, Československá republika, 1993
Docent – Elektrotechnická fakulta VŠT v Košiciach, Československá republika, 1985
Philosophiae doctor – Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Československá republika, 1979
Inžinier – Vysoká skola dopravná v Žiline, 1968

Prax a pozície v priemysle

EF Vysoká škola dopravy a spojov – asistent na Katedre riadiacich a informačných systémov Žilina, Slovensko, 1968 – 1971
Technická univerzia v Košiciach – odborný asistent, docent a profesor na katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TU v Košiciach

Hlavný riešiteľ projektov

EWADC2001 – EuroWorkshop-Modelovanie a testovanie AČ prevodníkov, 5th FP HPCF-CT-2000-00036, 2000 – 2003.
Nové metódy testovania analógovo-číslicových rozhraní s využitím identifikácie ich chybových modelov, VEGA č. 1/0555/11, 2011.
Laboratórne pracovisko pre výuku elektroniky ovládané nástrojmi IT , KEGA č. 029 TUKE, 2012.

Ceny a ocenenia

Hosťujúci profesor na UNICAL Cosenza, Taliansko od 1995
Členstvo vo vedeckých a redakčných radách:

 • Časopis “Computer Standard Interfaces” Elsevier Publ. Člen editorial board
 • Časopis “Electrical Engineering Research Report” Vydav.University of Naples “Federico II” Člen editorial board
 • Časopis “Acta Electrotechnica et Informatica” TU Košice. Predseda redakčnej rady
 • On-line časopis “Mesurement Science Rewiev” SAV Bratislava, Člen editorial board

Tester dynamických chýb číslicovo analógových prevodníkov – H03M 1/00, G01R 31/00 – Slovenská republika, 2009.

Patenty

AD prevodník k osobnému počítaču pre registráciu seizmických údajov – Slovenská republika, 1988.

Vybrané publikácie

  1. Michaeli,L.: Elektronické súčiastky a obvody, 1. vyd – Košice : elfa – 2012. – 224 s.. – ISBN 978-80-8086-195-7.
  2. De Vito,L., Michaeli,L. Rapuano,S.: An improved ADC-Error-Correction scheme based on a Bayesian Approach , IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 57, no. 1 (2008), p. 128-133. – ISSN 0018-9456
  3. Michaeli,L., Michalko,P., Šaliga,J.: A new ADC fast testing method based on the unified error model: Measurement. Vol. 41, no. 2 (2008), p. 192-197. – ISSN 0263-2241
  4. Michaeli,L., Michalko,P., Šaliga,J.: Unified ADC nonlinearity error model for SAR ADC , Measurement. Vol. 41, no. 2 (2008), p. 198-204. – ISSN 0263-2241 Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2006.10.004.
  5. Arpaia,P., Michaeli,L. Rapuano,S.: Model-based compensation of SAR nonlinearity , IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 58, no. 3 (2009), p. 541-550. – ISSN 0018-9456
  6. Šaliga,J.,Michaeli,L., Sakmár,M.,Buša,J.: Processing of bidirectional exponential stimulus in ADC testing, Measurement. Vol. 43, no. 8 (2010), p. 1061-1068. – ISSN 0263-2241
  7. Šaliga,J.,Michaeli,L.: Instrumentation for the information and communication technology era, Measurement. Vol. 45, no. 2 (2012), p. 145-147. – ISSN 0263-2241
  8. Balogh,L., Kollar, I., Michaeli,L., Šaliga,J.: Lipták, J.: Full information from measured ADC test data using maximum likelihood estimation, Measurement. Vol. 45, no. 2 (2012), p. 164-169. – ISSN 0263-2241
  9. Michaeli,L.,Rapuano,S.: Preface to the special issue on XV IMEKO TC-4 Symposium and XII International Workshop on ADC Modelling and Testing, Computer Standards & Interfaces. Vol. 32, no. 3 (2010), p. 71-72. – ISSN 0920-5489

Iné referencie

Prof. Pasquale Daponte, University of Sannio, Faculty of Engineering, P.zzo Bosco-Lucarelli, Piazza Roma, 82100 Benevento, Italy Prof.Mario Savino, Dept.of Electrical Engineering, University of Bari, Bari , Italy

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky