Dnes je štvrtok 8. decembra 2022, meniny má Marína a zajtra Izabela.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.

Jozef Juhár
Telefón: +421(55) 602 3208,2333
E-mail:Jozef.Juhar@tuke.sk
Adresa: Park Komenského 13, Boženy Němcovej 32
Miestnosť: 606

Oblasť výskumu

Algoritmy číslicového spracovania, rozpoznávania a syntézy rečových audiosignálov, metodológie a nástroje návrhu a evaluácie automatizovaných rečových komunikačných systémov

Výučba

TO – 2608061 – Automobilová infoelektronika
SPA– 2611171 – Spracovanie a prenos reči a audiosignálov
EA1 – 2607881 – Elektroakustika
ITSS – 2612061 – Interaktívne telekomunikačné systémy a služby

Vzdelanie

Profesor – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 2012
Docent – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1999
Kandidát vied – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1991
Inžinier – Vysoká škola technická v Košiciach, Československo, 1980

Zodpovedný riešiteľ projektov

STIMULY – Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou, MŠ SR 3928/2010 –11, 2010 – 2013, Slovenská Republika, zodpovedný riešiteľ.
SPEETIS – Speech Technologies for advanced telecommunication and information services in Slovak language, APVV-0369-07, 2008-2010, Slovenská Republika.
Systém na automatickú analýzu, rozpoznávanie a transkripciu audiozáznamov, Ministerstvo školstva SR, AV 4/2016/08, 2008 – 2010, Slovenská Republika.
Automatizovaný, hlasom ovládaný telekomunikačný systém a jeho aplikácie, Ministerstvo školstva SR, AV_4.0006.07, 2007 – 2009, Slovenská Republika.
IRKR – Inteligentné rečové komunikačné rozhranie, MŠ SP-20 028 01 03/2003, 2003-2006, Slovenská Republika.

Riešiteľ projektov

APD – Automatický prepis diktátu, Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009 – 2011, Slovenská Republika.

MOBILTEL – Mobilné multimodálne telekomunikačné systémy a služby, APVT–20–029004, 2005–2007, Slovenská Republika.

INDECT – Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment, FP7 Collaborative project, 2009-2013, EU
ZATIPSKompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, EU ICT ERDF, ITMS 26220220155, 2011-2015, Slovenská republika
ZŤS – Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy, EU ICT ERDF, ITMS 26220220141, 2011-2014, Slovenská republika
IRSR – Inteligentné riadenie servisného robota, MŠ SR, ZŤS VVÚ Košice VMSP-P-0004-09, 2009-2011, Slovenská republika
VOTS – Voice Operated Telecommunication Systems and Services, MŠ SR, AV 1/0006/07, 2007 – 2009

Ceny a ocenenia

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v kategórii Vedecko-technický tím roka, ocenenie pre kolektív pracovníkov Oddelenia analýzy a syntézy reči ÚI SAV v Bratislave a kolektív pracovníkov Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TU v Košiciach za „výskum rečových technológií pre slovenčinu a vývoj unikátneho systému na automatický prepis diktátu so širokým praktickým nasadením v súdnictve SR“, Bratislava, Slovensko, 2012.
Cena Slovenskej akadémie vied, ocenenie pre kolektív pracovníkov Oddelenia analýzy a syntézy reči ÚI SAV v Bratislave a kolektív pracovníkov Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TU v Košiciach za vedeckovýskumnú prácu „rozpoznávanie plynulej reči s veľkým slovníkom pre automatický prepis parlamentných debát“, Bratislava, Slovensko, 2010.

Vybrané publikácie:

 1. Ondáš,S., Juhár, J. et.al.: Service Robot SCORPIO with Robust Speech Interface. International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 10, 3:2013, 11p, ISSN: 1729-8806 (ISI Thomson Impact Factor: 0,375; H Index: 15)
 2. Pleva, M. et al.: Voice Quality Measuring Setup with Automatic Voice over IP Call Generator and Lawful Interception Packet Analyzer, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 5, no. 1, p. 191-194, ISSN 1844-6035, 2012.
 3. Ondas, S., et al.: Multimodal Interfaces for Applications in Robotics, In: Complex Control Systems. Vol. 11, no. 1, pp. 58-63, ISSN 1310-8255, 2012.
 4. Ondáš S., Juhár J.: Development and evaluation of the spoken dialogue system based on the W3C recommendations. In: Products and Services; from R&D to Final Solutions. – Rijeka : Sciyo, 2010 P. 315-330, ISBN 978-953-307-211-1
 5. Pleva, M. et al.: Evaluating the Modified Viterbi Decoder for Long-Term Audio Events Monitoring Task, In: Elmar 2012 : 54th International Symposium, Zadar, Croatia, pp. 179-182, ISSN 1334-2630, 2012.
 6. Viszlay, P. et al: Alternative Phonetic Class Definition in Linear Discriminant Analysis of Speech, IWSSIP 2012, Vienna, pp. 655-658, ISBN 978-3-200-02588-2.
 7. Pleva, M. et al.: Speech and Mobile Technologies for Cognitive Communication and Information Systems, CogInfoCom 2011, 7. – 9.7.2011, Budapest, 978-145771806-9. (cited 2)
 8. Juhár, J. et al.: Rečové technológie v telekomunikačných a informačných systémoch, EQUILIBRIA – 2011, Košice, 2 chapters in book, 517 s. ISBN 978-80-89284-75-7.
 9. Pleva, M. et al.: The joint database of audio events and backgrounds for monitoring of urban areas, JEEE journal 4 (1), 2011, pp. 185-188. ISSN 1844-6035. (cited 1)
 10. Rusko, M. et al: Slovak Automatic Transcription and Dictation System for the Judicial Domain, LTC 2011, November, Poznan, pp. 365-369. ISBN 978-83-932640-1-8.
 11. Viszlay, P. et al.: Dimension Reduction with Principal Component Analysis Applied to Speech Supervectors, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 4, no. 1, pp. 245-250, ISSN 1844-6035, 2011. (cited 1)
 12. Pleva, M. et al.: Towards Slovak broadcast news automatic recording and transcribing service, LNAI 5042, Berlin, Springer-Verlag, 2008. pp. 158-168. (cited 1)
 13. Čižmár, A. et al.: MobilTel – mobile multimodal telecommunications dialogue system based on VoIP telephony, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 2, no. 2, pp. 134-137, ISSN 1844-6035, 2009.
 14. S. Ondáš et al.: Towards influencing of the conversational agent mental state in the task of active listening. In: Lecture Notes in Computer Science. Vol. 5967 (2010), p. 113-121. – ISSN 0302-9743
 15. S. Ondáš et al.: About development and innovation of the Slovak spoken language dialogue system. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 2, no. 1 (2009), p. 159-164. – ISSN 1844-6035.

Iné referencie

Člen doménového výboru COST-u pre informačné a komunikačné technológie (COST DC ICT) pri EÚ. Delegát za Slovenskú republiku.
Člen „International Affairs Sub-Committee on Eastern Europe“ v ISCA (International Speech Communication Association“
Člen redakčnej rady časopisu “International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering”, Inderscience Publishers, Geneva, Switzerland

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky