Dnes je štvrtok 11. augusta 2022, meniny má Zuzana a zajtra Darina.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Dr.h.c. prof. RNDr. Ing. Ján Turán, DrSc.

jan_turan
Telefón: +421(55) 602 2943
E-mail: Jan.Turan@tuke.sk
Adresa: Park Komenského 13
Miestnosť: 5

Oblasť výskumu

Aplikácie číslicového a multimediálneho spracovania signálov (transformačné metódy, kódovanie, estimácia pohybu), fotonické komunikácie, spracovanie signálov a senzorové systémy.

Výučba

OES – 2607991– Optoelektronické systémy
OE – 2610421– Optoelektronika
OKS – 2611201– Optické komunikačné systémy
FOT – 2611241– Fotonika

Vzdelanie

Profesor - Technická Univerzita v Košiciach,Slovenská Republika, 1993
Doctor scientinarum (DrSc) – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 1992
Docent – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1983
Philosophiae doctor. – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 1983
Doktor prírodných vied (RNDr) – Karlova Univerzita Praha, Česká republika, 1980
Inžinier – České Vysoké Učení Technické Praha, Česká republika, 1974

Prax a pozície v priemysle

ČKD Polovodiče – výskumný pracovník, Praha, Česká republika, 1974 – 1977
Výskumný ústav nukleárnej techniky a rádioekológie Košice, – výskumný pracovník, Košice, Slovenská Republika, 1977 – 1979

Zodpovedný riešiteľ projektov

TMSO – Transformačné metódy spracovania obrazu, Štátna výskumná úloha, 1980 – 1985.
OVS – Optické vláknové senzory, Štátna výskumná úloha, 1985 – 1990.
DSTMS – Číslicové spracovanie a prenos monhorozmerných signálov , VEGA 1/990343/92, 1992 – 1994.
TPMS – Číslicové spracovanie a prenos monhorozmerných signálov , VEGA 1/1680/94, 1994 – 1996.
DTMSHSDN – Development of Teleworking and Multimedia Services over High Speed Digital Networks, COPERNICUS 1529, 1995 – 1997.
VSPICT – Spracovanie vizuálnych signálov v inteligentných komunikačných termináloch , VEGA 1/4017/97, 1997 – 1999.
ITSVSPICT – Invariantné transformačné systémy na spracovanie vizuálnych signálov v komunikačných termináloch, VEGA 1/7444/20, 2000 – 2002.
TSIP – Transformačné systémy pre spracovanie obrazov, VEGA 1/0381/03, 2003 – 2005.
COST 276 – Information and Knowledge Management in Multimedia Integrated Telecommunications Systems, 2001 – 2005.
COST 254 – Intelligent Processing and Facilities for Communication Terminals, 1997 – 2001.
COST 229 – Digital Signal Processing to Telecommunications, 1994 – 1996.
COST 292 – Semantic Multimodal Analysis of Digital Media, 2005 – 2008, zodpovedný riešiteľ
COST ICO 802 – Propagation Tools and Data for Integrated Telecommunication, Navigation and Earth Observation Systems, 2009 – 2013.
URCORFT – The Use of Remote Controlled Optical Fibre Refractometer in Teaching, KEGA 063TUKE-4/2013,  2013-2014
MISTICAL – Predchádzanie vplyvu stochastických mechanizmov vo vysokorýchlostných plne optických sieťach, APVV-0025-12, 2013-2016

Ceny a ocenenia

Professor honoris causa – University of Miskolc, Hungary, 2005.
Doctor honoris causa – of Electronics, Yorker International University, New York, USA, 2009

Hosťujúci profesor, grant TEMPUS IMG-92-CS-1004, University of Strathclyde, Glasgow, Great Britain1993.
Hosťujúci profesor, grant T.G. Masaryk Fellowship, University of London, Great Britain, 1994/95.
Hosťujúci profesor, grant TEMPUS IMG-94-SQ-1101, University de Valencia, Valencia, Spain,1995.
Hosťujúci profesor, NATO research grant, University of Carlos III, Madrid, Spain, 1997.
Hosťujúci profesor, NATO research grant, University of Technology and Economics,
Budapest, Hungary, 2002.
Hosťujúci professor, MOB research grant, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, 2005.
Hosťujúci professor, STSM COST 276 research grant, University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, 2005.

Patenty

Mnohofázový paralelne – zreťazený procesor, Patent č. 256053- Českoslovenká republika 1989.
Optický vlákonový senzor elektrického prúdu, Patent č. 275373- Českoslovenká republika 1992.

Vybrané publikácie

 1. Samcovic, A. –Turán,J.: Attacks on digital wavelet image watermarks. In: Journal of Electrical Engineering, Vol. 59, No. 3, 2008, ISSN: 1335 – 3632, 131 – 138.
 2. Turán, J. – Ovseník, Ľ. – Turán, J. Jr. – Vásárhelyi, J.: WWW Based Remote Control Application in Optoelectronic Systems. In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering, Vol.1, No.1, 2008, ISSN 1844 – 9689, 69 – 75.
 3. Szoboszlai, P. – Turán, J.: Implementation of the Mojette Transform and Haar Wavelet in .NET. In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering, Vol.1, No.1, 2008, ISSN 1844 – 9689, 63 – 68.
 4. Serfőző, P. – Vásárhelyi, J. – Turán, J.: Mojette Transform: Hardware Implementation. In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering, Vol.1, No.1, 2008, ISSN 1844 – 9689, 57 – 62.
 5. Serfőző, P. – Vásárhelyi, J. – Szoboszlai, P. – Turán, J.: Performance Requirements of the Mojette Transform for Internet Distributed Databases and Image Processing. In: OPTIM 2008: 11th international conference on optimization of electrical, Brasov: Transilvania University of Brasov, Romania, 2008, ISBN 1 – 4244 – 1544 – 6, 87 – 92.
 6. Turán,J. – Ovseník,Ľ.–Vásárhelyi,J.: Projecting Tools for Fiber Optic Communication and Optically Powered Sensory Systems: Part I. and Par tII, In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering, Vol.2, No.2, 2009, ISSN 1844 – 9689, 17 – 25.
 7. Szoboszlai, P. – Vásárhelyi, J. – Turán, J. – Serfőző, P.: MTTool Software Tool and Low Complexity Hardware for Mojette Transformation, Studies in Computational Intelligence. Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, Vol. 313, 2010, 15 – 26. DOI: 10.1007/978 – 3 – 642 – 15220 – 7
 8. Turán, J. – Ovseník, Ľ. – Vásárhelyi, J.: Optically Powered Industrial Barometric System Architecture. In: Proc. of 11th International Carpathian Control Conference ICCC2010, Eger, Hungary, May 26 – 28, 2010, 173 – 176. ISBN 978 – 963 – 06 – 9289 – 2
 9. Ovseník, Ľ. – Kažimírová Kolesárová, A. – Turán, J.: A System for Video Surveillance. In: Proc. of 17th Symposium IMEKO TC 4, 3rd Symposium IMEKO TC 19 and 15th IWADC Workshop Instrumentation for the ICT Era, Košice, Slovakia, September 8 – 10, 2010, pp. 1 – 4. ISBN 978 – 80 – 553 – 0424 – 3
 10. Fifik, M. – Turán, J. – Ovseník, Ľ.: Traffic Signs Recognition Experiments with Transform based Traffic Sign Recognition System. In: Proc. of 17th Symposium IMEKO TC 4, 3rd Symposium IMEKO TC 19 and 15th IWADC Workshop Instrumentation for the ICT Era, Košice, Slovakia, September 8 – 10, 2010, pp. 1 – 5. ISBN 978 – 80 – 553 – 0424 – 3
 11. Turán, J.– Szoboszlai, P. – Vásárhelyi, J.: Mojette Transform Software – Hardware Implementations and its Applications. Infocommunications Journal, Vol. 3, No. 1, 2011, 39 – 47.
 12. Harasthy, T. – Turán, J. – Ovseník, Ľ. – Fazekas, K.: Traffic Signs Recognition with Using Optical Correlator. In: IWSSIP’2011 – 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 16 – 18, 2011, 239 – 242. ISBN 978 – 9958 – 9966 – 1 – 0
 13. Harasthy, T. – Ovseník, Ľ. – Turán, J.: Cambridge Correlator in Driver Assistance Systems. In: Infocommunications Journal, Vol. 4, No. 3, 2012, 15 – 21.
 14. Harasthy, T. – Turán, J. – Ovseník Ľ. – Fazekas, K.: Optical Correlator based Traffic Signs Recognition.. In: IWSSIP’2012 – 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Vienna, Austria, April 11 – 13, 2012, 142 – 145. ISBN 978 – 3 – 200 – 02328 – 4
 15. Tatarko, M. – Ovseník, Ľ. – Turán, J.: Software Package for Analyze FSO Link. In: Infocommunications Journal, Vol. 5, No.1, 2013, 29 – 36.

Iné referencie

 

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky