Dnes je sobota 8. októbera 2022, meniny má Brigita a zajtra Dionýz.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

prof. Ing. Ján Šaliga, CSc.

 jan_saliga
Telefón: +421(55) 602 2866
E-mail: Jan.Šaliga@tuke.sk
Adresa laboratória: Park Komenského 13

Oblasť výskumu

Analógovo číslicové prevodníky a rozhrania, meracie prístroje a systémy, systémy zberu dát, virtuálne a inteligentné meracie systémy a aplikácie na báze LabVIEW.

Výučba

EMS – 2607911 – Elektronické meracie systémy
EM – 26000310 – Elektronické meranie
IMS – 2607921 – Inteligentné meracie systémy (LabVIEW Academy)
ANG_KEMT_PMS – 26000307 – Programovanie meracích systémov
PPET – 2616123 – Programové prostredia pre elektroniku a telekomunikácie
VMS – 2604431 – Virtuálne meracie systémy

Vzdelanie

Docent – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 2002
Kandidát vied – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1995
Inžinier – Vysoká škola technická v Košiciach, Československo, 1982

Riešiteľ projektov

Zvýšenie metrologickej kvality analógovo číslicových rozhraní metódami číslicového spracovania signálov,  VEGA 11/0103/08,  2008 – 2010, Slovenská republika
Nové metódy testovania analógovo-číslicových rozhraní  s využitím identifikácie ich chybových modelov, VEGA 1/0555/11, 2011 – 2013, Slovenská republika
ADC WAN - Metrological characterisation of the ADConverters, 2006 – 2010, Slovenská republika, Taliansko.
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle. APVV-0333-11, 2012 – 2015, Slovenská republika
IN.TRA.NET - Innovation Transfer Network,  LLP-LDV/TOI/08/IT/493, 2008 – 2009, EU
Summer school on Data Acquisition systems,  SOCRATES ERASMUS, 2002 – 2011, EU
Summer school on Marine Technology Instrumentation, 2013-1-ES1-ERA10-74536, 2014 – 2016, EU
Laboratórium so vzdialeným prístupom pre experimetálne overovanie činnosti zložitých rekonfigurovateľných systémov/obvodov implementovaných na báze obvodov FPGA, KEGA 3/5238/07, 2007 – 2009, SK
WEBLAB - výuka predmetov požadujúcich prácu v laboratóriu s podporou Web technológií, KEGA 3/7115/09, 2008 – 2010, Slovenská republika.
E-Lab - Laboratórne pracovisko pre výučbu elektroniky ovládané nástrojmi IT, 2012 – 2014, Slovenská republika.
Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, ITMS 26220120020, 2009 – 2010, Slovenská republika.
Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, ITMS 26220120030, 2010 – 2013, Slovenská republika
LabVIEW Academy, National Instruments, od 2012, USA

Vybrané publikácie

 1. Michaeli L. – Šaliga J. – Michalko P.: Triangular testing signal for identification of unified error model parameters, Measurement. Vol. 40, no. 5 (2007), p. 491-499. – ISSN 0263-2241 (CC journal)
 2. Michaeli L. – Michalko P. – Šaliga J.: A new ADC fast testing method based on the unified error model, Measurement. Vol. 41, no. 2 (2008), p. 192-197. – ISSN 0263-2241 (CC journal)
 3. Michaeli L. – Michalko P. – Šaliga J.:  Unified ADC nonlinearity error model for SAR ADC, Measurement. Vol. 41, no. 2 (2008), p. 198-204. – ISSN 0263-2241  (CC journal).
 4. Daponte P.- Saliga J.: Advances in measurement of electrical quantities, Measurement. Vol. 43, no. 8 (2010), p. 983-984. – ISSN 0263-2241  (CC journal).
 5. Šaliga J.– Michaeli L. – Sakmár M. – Buša J.: Processing of bidirectional exponential stimulus in ADC testing, Measurement. Vol. 43, no. 8 (2010), p. 1061-1068. – ISSN 0263-2241  (CC journal)
 6. Corrado M. – Rapuano S. – Šaliga J.: An overview of different signal sources for histogram based testing of ADCs, Measurement. Vol. 43, no. 7 (2010), p. 878-886. – ISSN 0263-2241  (CC journal).
 7. Šaliga J. –  Michaeli L. : Instrumentation for the information and communication technology era,  Measurement. Vol. 45, no. 2 (2012), p. 145-147. – ISSN 0263-2241 (CC journal).
 8. BALOGH, L. – KOLLÁR, I. – MICHAELI, L. – ŠALIGA, J. – LIPTÁK, J.: Full information from measured ADC test data using maximum likelihood estimation, Measurement. Vol. 45, no. 2 (2012), p. 164-169. – ISSN 0263-2241 (CC journal)
 9. CORRADO, M. – DE VITO, L. – RAMOS, H. – ŠALIGA, J.:  Hardware and software platform for ADCWAN remote laboratory, Measurement. Vol. 45, no. 4 (2012), p. 795-807. – ISSN 0263-2241  (CC journal)
 10. Šaliga J. – Kollár I. – Michaeli L. – Buša J. – Lipták J. – Virosztek T.: A Comparison of Least Squares and Maximum Likelihood Methods Using Sine Fitting in ADC Testing, accepted for  Measurement, 2013,  ISSN 0263-2241(CC journal)
 11. Šaliga J.: Testovanie AD prevodníkov, Košice : TU – 2013. – 119 s. – ISBN 978-80-553-1329-0.
 12. Šaliga J.: Elektronické meracie systémy 1, Základné meracie prístroje a metódy pre meranie elektrických veličín, Košice : TU – 2012. – 134 s.. – ISBN 978-80-553-1228-6.
 13. CARNI, D. L. – GRIMALDI, D. – MICHAELI, L. – ŠALIGA, J. – LIPTÁK, J.: Measurement of the exponential signal distortion , International Instrumentation and Measurement Technology Conference : proceedings : May 13-16, Graz, Austria. – Graz : IEEE, 2012 P. 1-5. – ISBN 978-1-4577-1773-4.
 14. MICHAELI, Li.- GODLA, M. – ŠALIGA, J. – LIPTÁK, J.: The Measuring Stands For Measure of AD Converters, IMEKO World Congress : Proceedings : 9-14 September 2012, Busan, Republic of Korea. – Busan : KRISS, 2012 P. 1-5. – ISBN 978-89-950000-5-2
 15. Michaeli L. – Šaliga J. – Gálik J.: Cost Effective Flexible Modular System For Acquisition and Processing of Biological Signals Based on Advanced Signal Processing , IMEKO World Congress : Proceedings : 9-14 September 2012, Busan, Republic of Korea. – Busan : KRISS, 2012 P. 1-6. – ISBN 978-89-950000-5-2

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky