Dnes je sobota 8. októbera 2022, meniny má Brigita a zajtra Dionýz.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

prof. Ing. Dušan Levický, CSc.

dusan_levicky
Telefón: +421(55) 602 2029
E-mail: Dusan.Levicky@tuke.sk
Adresa: Park Komenského 13
Miestnosť: L4

Oblasť výskumu

 Multimédiá, digitálna vodotlač, steganografia, aplikovaná kryptografia, informačná  a sieťová bezpečnosť.

Výučba

MuT – 2608511 – Multimédiálne technológie
AK – 2611221 – Aplikovaná kryptografia
ZTT – 2609781 – Základy telekomunikačnej techniky

Vzdelanie

Profesor – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1993
Docent – Technická univerzita v Košiciach,Slovenská republika, 1986
Kandidát vied – Technická univerzita v Košiciach,Slovenská republika, 1984
Inžinier – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1973

Zodpovedný riešiteľ projektov

Bezpečnosť multimediálnych telekomunikácií, VEGA č.1/4054/07, 2007-2009, Slovenská republika.
Bezpečnosť systémov a sietí budúcich generácií, VEGA č.1/0065/10 , 2010-2011, Slovenská republika.
Bezpečnosť v moderných telekomunikačných sieťach, VEGA 1/0386/12, 2012-2015, Slovenská republika.

Riešiteľ projektov

ICoTeL – Medzinárodný vzdelávací projekt – LEONARDO, 2002-2005, EU
Incert – International Certificates of Excellence in Selected Areas of IC, LEONARDO, 2006-2008, EU
Train2cert – Vocational Training for Certification in ICT, LEONARDO, 2006 – 2008, EU
IntEleCT – LEONARDO, 2009-2011, EU
INDECT – Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment, FP7 Collaborative project, 2009-2013, EU
MOBILTEL – Mobilné multimodálne telekomunikačné systémy a služby, APVT-20-029004, 2005-2007, SK.

Ceny a ocenenia

Člen Vedeckého tímu roka (Cena Ministerstva školstva ), SR, 2006

Vybrané publikácie

 1. Ridzoň,R.- Levický,D.: Robust image watermarking based on the synchronization template 2008. In: Radioelektronika 2008. – Praha : Czechoslovakia Section IEEE, 2008 P. 61-64. – ISBN IEEE, 2008 P. 61-64
 2. Ridzoň,R.- Levický,D.: Robust digital watermarking in DFT and LPM domain / 2008. In: ELMAR-2008. – Zadar : Croatian Society Electronics in Marine – ELMAR, 2008 P. 651-654. – ISBN 9789537044091
 3. Ridzoň,R.- Levický,D.: Robust digital watermarking in color images. In: IWSSIP 2008. – Bratislava : Slovak University of Technology, 2008 S. 425-428. – ISBN 9788022728560
 4. Ridzoň,R.- Levický,D.: Multimedia security and multimedia content protection. In: ELMAR-2009. – Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2009 P. 105-108. – ISBN 9789537044107
 5. Foriš P. – Levický, D. Adaptive digital image watermarking based on combination of HVS models . 2009. In: Radioengineering. Vol. 18, no. 3 (2009), p. 317-323. – ISSN 1210-2512
 6. Kanócz,T.- Tokár,T.- Levický,D.: Robust frame by frame video watermarking resistant against collusion attacks. In: Radioelektronika 2009. – Brno : Brno University of Technology, 2009 S. 99-102. – ISBN 978142443536
 7. Ridzoň,R.- Levický,D.: Usage of different color models in robust digital watermarking. In: Radioelektronika 2009. – Brno : Brno University of Technology, 2009 S. 127-130. – ISBN 9781424435364
 8. Bánoci,V.- Bugár,G.- Levický,D Steganography systems by using CDMA techniques. In: Radioelektronika 2009 : 19. international conference : Bratislava, 22.-23.4.2009. – Brno : Brno University of Technology, 2009 S. 183-186. – ISBN 9781424435364
 9. Tokár,T- Kanócz,T.- Levický,D.: Digital watermarking of uncompressed video in spatial domain. In: Radioelektronika 2009. – Brno : Brno University of Technology, 2009 S. 319-322. – ISBN 9781424435364
 10. Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti / Dušan Levický – 1. vyd – Košice : Elfa – 2010. – 286 s. – ISBN 978-80-8086-163-6.
 11. Ridzoň,R.- Levický,D.-Kanócz,T.: Information hiding within still images based on the DCT coefficients flipping and encryption. In: ELMAR-2010 : Proceedings of the 52nd International Symposium : 15-17, September 2010, Zadar, Croatia. – Zadar : Croatian Society Electronics in Marine-ELMAR, 2010 P. 147-150. – ISBN 978-953-7044-11-4
 12. Kanócz,T.- Ridzoň,R.- Levický,D.: DCT flipping and image encryption as methods of information hiding within still images. In: MCSS 2010 : Multimedia Communications, Services and Security : proceedings : IEEE international conference : Kraków, 6-7 May 2010. – Kraków : AGH, 2010 P. 1-5. – ISBN 978-83-88309-92-2
 13. Multimédiá a ochrana ich obsahu / Dušan Levický – 1. vyd – Košice : elfa – 2012. – 249 s.- ISBN 978-80-8086-199-5.
 14. Banoci, V. – Bugár, G.l – Levický, D. – Klenovičová, Z.: A Novel JPEG Steganography Method Based on Modulus Function with Histogram Analysis. In: Radioengineering. Roč. 21, č. 2 (2012), s. 758-763. – ISSN 1210-2512
 15. Ridzoň,R. – Levický,D.: Content protection in grayscale and color images based on robust digital watermarking .2011. In: Telecommunication Systems. Vol. 48 (2011), p. 1-15. – ISSN 1018-4864 , DOI 10.1007/s11235-011-9655-5 (CC journal)

Iné referencie

70 citácií vo WoS (31.5.2013)

125 citácií v SCOPUS (31.5.2013)

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky