Dnes je streda 16. októbera 2019, meniny má Vladimíra a zajtra Hedviga.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

prof. Ing. Dušan Kocur, CSc.

dusan_kocur
Telefón: +421(55) 602 4233
E-mail: Dusan.Kocur@tuke.sk
Adresa: Vysokoškolská 4
Miestnosť: V121

Oblasť výskumu

UWB radary krátkeho dosahu a UWB senzorové siete aplikované na detekciu, lokalizáciu a sledovanie osôb nachádzajúcich za prekážkou (napr. za stenou, pod rozvalinami budov, mimo priamu viditeľnosť, atď.) s aplikáciami na riešenie mimoriadnych situácii; fyzická vrstva bezdrôtových komunikačných systémov s dôrazom na OFDM, SC-FDMA, FBMD, OFDM/OQAM a GFDM komunikačné systémy.

Výučba

TO – 2608061 – Teória obvodov
DF – 2620651 – Digital Filters
PSRS – 2612101 – Prenosové systémy s rozprestretým spektrom
MPK – 2612091 – Modelovanie prenosových kanálov
UWB_SS – 26000285 – UWB senzorové siete

Vzdelanie

Profesor – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 2005
Docent – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1996
Kandidát vied – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1990
Inžinier – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1985

Zodpovedný riešiteľ projektov

UWB-SeNet – UWB senzorové siete krátkeho dosahu na detekciu, lokalizáciu a sledovanie pohybujúcich sa osôb, VEGA č. 1/0563/13, 01/2013-12/2015, SK.
Through-Wall Localisation of People by Means of Portable Ultra-Wideband (UWB) Sensors, DAAD, 01/2012-12/2013, SK, Germany.
UWB-RSS – Vývoj experimentálnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB radarových systémov, KEGA č. 010TUKE-4/2012, 01/2012-12/2013, SK.
CE-FEI-I – Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, kód ITMS projektu: 26220120020, 2009-2012, SK.
TW-MTT-UWB – Sledovanie cieľov pohybujúcich sa za stenou pomocou UWB radarových systémov, APVV, LPP-0080-09, 2009-2012, SK.
UWB-BSS – Vývoj laboratórnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB bezdrôtových senzorových sietí, KEGA č. 3/7523/09, 2009-2011, SK.
COST Action IC0803 – RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies, projekt COST IC0803, 2008-2012, EU.
RADIOTECT – Ultra Wideband Radio Application for Localisation of Hidden People and Detection of Unauthorised Objects, projekt 6RP EÚ, COOP-CT-2006, Contract Number: 032744, 2007-2009, EU, .
DSP-UWB-RAD – Číslicové spracovanie signálov v detekcii a sledovaní cieľov v UWB radarovej technike, APVV, LPP-0287-06, 2006-2009, SK.
COST Action 289 – Spectrum and Power Efficient Broadband Communications, 2003-2007, EU.
COST Action 262 – Spread Spectrum Systems and Techniques in Wireless and Wired Communications, 1999-2002, EU.
Innovative Methods of Noise and Vibration Analysis on Reciprocating Machinery for the Purpose of Quality Control and Diagnostics, COPERNICUS, 1994-1998, EU.

Riešiteľ projektov

Nové metódy spracovania signálov pre konfigurovateľné bezdrôtové siete, VEGA 1/0045/10, 2010-2011, SK, zodpovedný riešiteľ: prof. Stanislav Marchevský.
CE-FEI-II – Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, kód ITMS projektu: 26220120030, 2010-2013, SK.
CE-FEI-I – Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, kód ITMS projektu: 26220120020, 2009-2010, SK.
Rekonfigurovateľné platformy pre širokopásmové bezdrôtové telekomunikačné siete, VEGA 1/4088/07, 2008-2009, SK.

Ceny a  ocenenia 

Čestný profesor Budapest Tech (Budapešť, Maďarsko) – udelený v roku 2005
Interactive poster session prize udelená J. Sachs, M. Aftanas, S. Crabbe, M. Drutarovský, R.Klukas, D. Kocur, T.T. Nguyen, P. Peyerl, J. Rovňáková and E. Zaikov za príspevok „Detection and Tracking of moving and Trapped People Hidden by Obstacles using Ultra-Wideband Pseudo-Noise Radar“ na European Radar Conference, Oct. 2008, Amsterdam, The Netherlands.

Vybrané publikácie 

 1. ROVŇÁKOVÁ, Jana – KOCUR, Dušan- URDZÍK, Daniel: Multiple Moving Target Tracking by UWB Radar Sensor Network. Chapter in Handbook of Ultra-Wideband Short-Range Sensing, authored/edited by Juergen Sachs, Wiley-VCH, January 22, 2013.
 2. ROVŇÁKOVÁ, Jana – KOCUR, Dušan: UWB Radar Signal Processing for Positioning of Persons Changing Their Motion Activity. Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 10, No. 3, 2013.
 3. KOCUR, Dušan – ROVŇÁKOVÁ, Jana:Short-Range Tracking of Moving Targets by Handheld UWB Radar System. Chapter in Microwave and Milimeter Wave Circuits and Systems – Emerging Design, Technologies and Applications, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, December 11, 2012.
 4. ROVŇÁKOVÁ, Jana – KOCUR, Dušan: Through-Wall Tracking of Moving Persons by UWB Sensor Network. The 8th European Radar Conference (EuRAD 2012), Amsterdam, The Netherlands , October 2012, pp. 226 – 229.
 5. GAZDA, Juraj – DEUMAL, Marc – BERGADA, Pau – DROTÁR, Peter – KOCUR, Dušan – GALAJDA, Pavol: Iterative Suboptimal Maximum Likelihood Receiver for Nonlinearly Distorted SC-FDMA Symbols. Frequenz. Vol. 65, no. 11 (2011), p. 327-334.
 6. KOCUR, Dušan – ROVŇÁKOVÁ, Jana – URDZÍK, Daniel: Experimental analyses of mutual shadowing effect for multiple target tracking by UWB radar. WISP 2011 : 7th IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing : proceedings : September 19-21, 2011, Floriana, Malta. – Piscataway : IEEE, 2011 P. 91-94. – ISBN 978-1-4577-1401-6
 7. GAZDA, Juraj – DROTÁR, Peter – DEUMAL, M. – GALAJDA, Pavol – KOCUR, Dušan: Tone reservation for SFBC-OFDM with no spectral broadening. Frequenz. Vol. 64, no. 7-8 (2010), p. 140-143.
 8. KOCUR, Dušan – GAMEC, Ján – ŠVECOVÁ, Mária – GAMCOVÁ, Mária – ROVŇÁKOVÁ, Jana: Imaging method: An efficient algorithm for moving target tracking by UWB radar. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 7, no. 3 (2010), p. 5-24.
 9. ROVŇÁKOVÁ, Jana – KOCUR, Dušan: TOA estimation and data association for through-wall tracking of moving targets. Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 2010 (2010), p. 1-11.
 10. DROTÁR, Peter – GAZDA, Juraj – GALAJDA, Pavol – KOCUR, Dušan – PAVELKA, Pavol: Receiver technique for iterative estimation and cancellation of nonlinear distortion in MIMO SFBC-OFDM Systems. IEEE Transactions on Consumer Electronics. Vol. 56, no. 2 (2010), p. 471-475.
 11. AFTANAS, Michal – SACHS, Jürgen – DRUTAROVSKÝ, Miloš – KOCUR, Dušan: Efficient and fast method of wall parameter estimation by using UWB radar system. Frequenz. Vol. 63, no. 11-12 (2009), p. 231-235.
 12. KRAJŇÁK, Jozef – DEUMAL, Marc – PAVELKA, Pavol – KOCUR, Dušan – PIJOAN, Joan Lluís – GALAJDA, Pavol: Multi-user detection of nonlinearly distorted MC-CDMA symbols by microstatistic filtering. Wireless Personal Communications. Vol. 47, no. 1 (2008), p. 149-160.
 13. ROVŇÁKOVÁ, Jana -KOCUR, Dušan: Compensation of Wall Effect for Through Wall Tracking of Moving Targets,” Radioengineering Journal: Special Issue on Workshop of the COST Action IC0803, Volume 18, Number 2, pp. 189-195, June 2009.
 14. KOCUR, Dušan – ROVŇÁKOVÁ, Jana-ŠVECOVÁ, Mária: Through Wall Tracking of Moving Targets by M‐Sequence UWB Radar. The Springer’s book series “Studies in Computational Intelligence“ with volume title „Computational Intelligence in Engineering“, Volume 243, pages 349-364, 2009.
 15. SACHS, Jurgen – AFTANAS, Michal – CRABBE, Stephen – DRUTAROVSKÝ, Miloš – KLUKAS, Ralf – KOCUR, Dušan – NGUYEN, Trung Thanh – PEYERL, Peter – ROVŇÁKOVÁ, Jana – ZAIKOV, Egor Zaikov: Detection and tracking of moving or trapped people hidden by obstacles using ultra-wideband pseudo-noise radar. . The 4th European Radar Conference (EuRAD 2008), Amsterdam. – Amsterdam : EuMA, 2008 P. 408-411.

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky