Dnes je štvrtok 11. augusta 2022, meniny má Zuzana a zajtra Darina.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

prof. Ing. Dušan Kocur, CSc.

dusan_kocur
Telefón: +421(55) 602 4233
E-mail: Dusan.Kocur@tuke.sk
Adresa: Němcovej 32
Miestnosť: 517

Oblasť výskumu

Spracovanie signálov; UWB senzory (radary); architektúry UWB senzorových (radarových) systémov; UWB senzorové (radarové) siete; spracovanie signálov pre UWB senzorové (radarové) systémy; monitorovanie osôb pomocou UWB senzorov (radarov); detekcia, localizacia a sledovanie pohybujúcich sa a statických objektov, biometrické UWB sensory (radary), aplikácie UWB senzorov (radarov), UWB radary so syntetickou apertúrou.

Výučba

UWB_SS – 26000714 – UWB senzorové siete
KS – 26001082 – Komunikačné systémy
E2 – 26000917 – Elektronika 2

Vzdelanie

Profesor – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 2005
Docent – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1996
Kandidát vied – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1990
Inžinier – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1985

Zodpovedný riešiteľ projektov

ReConLoc – Person Monitoring by UWB Sensor Systems Operating in Real Conditions, VEGA 1/0584/20, 01/2020-12/2023, Slovensko.
RUMS – Robustný UWB senzorový systém pre monitorovanie osôb, APVV, APVV-18-0373, 07/2019-06/2022, Slovensko.
DeViFu – Multiple Person Localization Based on Detection of Their Vital Signs Using Short-Range UWB Sensors, VEGA1/0772/17, 01/2016-12/2019, Slovensko.
Lokalizácia osôb v 3D priestore v prípade mimoriadnych situácií pomocou UWB radarového systému, APVV, APVV-0404-12, 2013-2016, Slovensko.
WSN-AQUA – Wireless Sensor Network for Water Quality Monitoring HUSK/1101/1.2.1/0091, Maďarsko-slovenská cez-hraničná spolupráca, 2013-2015, Slovensko-Maďarsko.
UWB-SeNet – UWB senzorové siete krátkeho dosahu na detekciu, lokalizáciu a sledovanie pohybujúcich sa osôb, VEGA č. 1/0563/13, 01/2013-12/2015, Slovensko.
Through-Wall Localisation of People by Means of Portable Ultra-Wideband (UWB) Sensors, DAAD, 01/2012-12/2013, Slovakia-Germany.
UWB-RSS – Vývoj experimentálnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB radarových systémov, KEGA č. 010TUKE-4/2012, 01/2012-12/2013, Slovensko.
CE-FEI-II – Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, kód IMTS: 26220120030, 2010-2013, Slovensko.
CE-FEI-I – Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, kód ITMS projektu: 26220120020, 2009-2012, Slovensko.
TW-MTT-UWB – Sledovanie cieľov pohybujúcich sa za stenou pomocou UWB radarových systémov, APVV, LPP-0080-09, 2009-2012, Slovensko.
UWB-BSS – Vývoj laboratórnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB bezdrôtových senzorových sietí, KEGA č. 3/7523/09, 2009-2011, Slovensko.
COST Action IC0803 – RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies, projekt COST IC0803, 2008-2012, EU.
RADIOTECT – Ultra Wideband Radio Application for Localisation of Hidden People and Detection of Unauthorised Objects, projekt 6RP EÚ, COOP-CT-2006, Contract Number: 032744, 2007-2009, EU.
DSP-UWB-RAD – Číslicové spracovanie signálov v detekcii a sledovaní cieľov v UWB radarovej technike, APVV, LPP-0287-06, 2006-2009, Slovensko.
COST Action 289 – Spectrum and Power Efficient Broadband Communications, 2003-2007, EU. COST Action 262 – Spread Spectrum Systems and Techniques in Wireless and Wired Communications, 1999-2002, EU.
Innovative Methods of Noise and Vibration Analysis on Reciprocating Machinery for the Purpose of Quality Control and Diagnostics, COPERNICUS, 1994-1998, EU. Riešiteľ projektov.

Ceny a  ocenenia

Čestný profesor Óbuda University (Budapešť, Maďarsko) – udelený v roku 2005

Vybrané publikácie

 1. ŠVECOVÁ, Mária – KOCUR, Dušan – DEMČÁK, Jakub – BUŠA, Ján – GAMCOVÁ, Mária – SLOVÁK, Stanislav: Through-the-floor localization of a static person by a multistatic UWB radar. Microwave and optical technology letters. Vol. 61, No. 3, 2019, p. 825-831.
 2. KOCUR, Dušan – ŠVECOVÁ, Mária – ZETIK, Rudolf: Basic Signal Processing Principles for Monitoring of Persons Using UWB Sensors – An Overview. Acta Electrotechnica et Informatica. – Košice (Slovensko): Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vol. 19, No. 2, 2019, p. 9-15.
 3. KOCUR, Dušan – ŠVECOVÁ, Mária: Signal Processing for Monitoring of Static Persons Using UWB Sensors: A Survey. IEEE MTT-S 2019 International Microwave Biomedical Conference. – Nanjing (China): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, p. 1-3.
 4. KOCUR, Dušan – ŠVECOVÁ, Mária – DEMČÁK, Jakub: Estimation of Breathing Frequency and Heart Rate by Biometric UWB Radar. SMC 2018 : 2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. – Pistacaway (USA) : IEEE Computer Society, 2018, p. 2570-2576.
 5. KOCUR, Dušan – FORTES, Jana – ŠVECOVÁ, Mária: Multiple moving person tracking by UWB sensors: the effect of mutual shielding persons and methods reducing its impacts. Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 2017, No. 1, 2017, p. 1-15.
 6. Kocur, Dušan – Novák, Daniel – Švecová, Mária: Multiple Person Localization Based on Their Vital Sign Detection Using UWB Sensor. In: Microwave Systems and Applications. – Rijeka : InTech d.o.o., 2017, p. 399-422.
 7. DRUTAROVSKÝ, Miloš – KOCUR, Dušan – ŠVECOVÁ, Mária – GARCIA, Nuno M.: Real-time wireless UWB sensor network for person monitoring. ConTEL 2017. – Zagreb : University of Zagreb, 2017, p. 19-26.
 8. KOCUR, Dušan – NOVÁK, Daniel – DEMČÁK, Jakub: A joint localization and breathing rate estimation of static persons using UWB radar. SMC 2017. – Danvers : IEEE, 2017, p. 1728-1733.
 9. DRUTAROVSKÝ, Miloš – KOCUR, Dušan – PETURA, Oto – FORTES, Jana – SLOVÁK, Stanislav – LABAN, Marek – GALAJDA, Pavol – PIETRIKOVÁ, Alena – KAŽIMÍR, Peter – ŠVECOVÁ, Mária: Embedded Sensor Node for UWB Radar Network based Short-Range Tracking of Moving Persons. International Scientific Herald. Vol. 12, No. 1, 2016, p. 240-250.
 10. KOCUR, Dušan – NOVÁK, Daniel – ŠVECOVÁ, Mária: UWB radar signal processing for localization of persons with the changing nature of their movement. Sensors and Transducers: Sensors and Electronic Instrumentation. Vol. 207, No. 12, 2016, p. 50-57.
 11. KAŽIMÍR, Peter – KOCUR, Dušan – FORTES, Jana – ZETIK, R.: Localisation of Motionless Persons in 3D Space by UWB Radar. PIERS Draft Guangzhou : Progress In Electromagnetics Research Symposium: August 25-28, 2014, Guangzhou, China. – Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2014, p. 521-525.
 12. KOCUR, Dušan – KAŽIMÍR, Peter – FORTES, Jana – NOVÁK, Daniel – DRUTAROVSKÝ, Miloš – GALAJDA, Pavol – ZETIK, Rudolf: Short-Range UWB Radar: Surveillance Robot Equipment of the Future. SMC 2014 : 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics : October 5-8, 2014, San Diego, CA, USA. – Danvers : IEEE, 2014, p. 3801-3806.
 13. FORTES, Jana – KOCUR, Dušan: UWB Radar Signal Processing for Positioning of Persons Changing Their Motion Activity. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, No. 3, 2013, p. 165-184.
 14. KOCUR, Dušan – ŠVECOVÁ, Mária – FORTES, Jana: Through-the-wall localization of a moving target by two independent ultra wideband (UWB) radar systems. Sensors, Vol. 13, No. 9, 2013, p. 11969-11997.
 15. FORTES, Jana – KOCUR, Dušan – KAŽIMÍR, Peter: Investigation of localization accuracy for UWB radar operating in complex environment. Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 10, No. 5, 2013, p. 203-219.
 16. KOCUR, Dušan – FORTES, Jana: Short-Range Tracking of Moving Targets by Handheld UWB Radar System. In: Microwave and Milimeter Wave Circuits and Systems : Emerging Design, Technologies and Applications. – Chichester : JohnWiley & Sons, Ltd, 2013, p. 209-225.
 17. FORTES, Jana – KOCUR, Dušan: Solutions of Mutual Shadowing Effect between People Tracked by UWB Radar. COMCAS 2013 : The International IEEE Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems : Tel Aviv, Izrael, October 21-23, 2013. – Tel-Aviv : Ortra, 2013, p. 1-5.
 18. URDZÍK, Daniel – ZETÍK, Rudolf – KOCUR, Dušan – FORTES, Jana: Shadowing effect investigation for the purposes of person detection and tracking by UWB radars. German Microwave Conference : Conference Proceedings : 12-14 March 2012. – Ilmenau : Ilmenau University of Technology, 2012, p. 1-4.
 19. URDZÍK, Daniel – ZETÍK, Rudolf – KOCUR, Dušan – FORTES, Jana: Shadowing Effect Analysis at Multiple Moving Persons Tracking by UWB Radar. PIERS 2012 Kuala Lumpur : Progress In Electromagnetics Research Symposium : Proceedings : March 27 – 30, 2012, Kuala Lumpur, Malaysia. – Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2012, p. 834-837.
 20. FORTES, Jana – KOCUR, Dušan: Short Range Tracking of Moving Persons by UWB Sensor Network. European Microwave Week 2011 : “Wave to the Future” : Conference Proceedings : 9-14 October 2011, Manchester, UK. – London: EuMA, 2011, p. 321-324.
 21. FORTES, Jana – KOCUR, Dušan: TOA estimation and data association for through-wall tracking of moving targets. Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, 2010, p. 1-11.
 22. AFTANAS, Michal – SACHS, Jürgen – DRUTAROVSKÝ, Miloš – KOCUR, Dušan: Efficient and fast method of wall parameter estimation by using UWB radar system. Frequenz. Vol. 63, No. 11-12, 2009, p. 231-235.
 23. FORTES, Jana – KOCUR, Dušan: Compensation of wall effect for through wall tracking of moving targets.. Radioengineering. Part 2, Special Issue on Workshop of the COST Action IC0803: RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies (RFCSET). Vol. 18, No. 2, 2009, p. 189-195.
 24. KOCUR, Dušan – FORTES, Jana – ŠVECOVÁ, Mária: Through wall tracking of moving targets by M-sequence UWB radar. In: Studies in Computational Intelligence vol. 243 : Towards Intelligent Engineering and Information Technology. – Heidelberg: Springer, 2009, p. 349-364.
 25. KOCUR, Dušan – FORTES, Jana – URDZÍK, Daniel: Multiple Moving Target Tracking by UWB Radar Sensor Network. In: Handbook of Ultra-Wideband Short-Range Sensing: Theory, Sensors, Aplications. – Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2012, p. 762-772.
 26. SACHS, Jurgen – AFTANAS, Michal – CRABBE, Stephen – DRUTAROVSKÝ, Miloš – KLUKAS, Ralf – KOCUR, Dušan – NGUYEN, Trung Thanh – PEYERL, Peter – FORTES, Jana – ZAIKOV, Egor: Detection and tracking of moving or trapped people hidden by obstacles using ultra-wideband pseudo-noise radar. EuRAD 2008 : 5. 29.-31.10.2008, Amsterdam. – Amsterdam : EuMA, 2008, p. 408-411.
IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky