Dnes je štvrtok 8. decembra 2022, meniny má Marína a zajtra Izabela.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

anton_cizmar
Telefón:+421(55) 602 2121, 2294
E-mail:Anton.Cizmar@tuke.sk
Adresa: Boženy Němcovej 32
Miestnosť: 605

Oblasť výskumu

Manažment telekomunikačných systémov, Projektový manažment, Širokopásmové informačné a telekomunikačné technológie, Multimediálne systémy, Telekomunikačné siete a služby, Energetické siete a dátové prenosy, komunikácia stroj-človek.

Výučba

TSEA-KEMT-SA – 2609751– Sieťové architektúry
TKS-PS– 26000874– Teória komunikačných sietí

Vzdelanie

Profesor - Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 1999
Docent – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 1990
Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 1986
Inžinier – Slovenská Technická Univerzita, Slovenská Republika, 1980

Zodpovedný riešiteľ projektov

MOBILTEL – Mobilné multimodálne telekomunikačné systémy a služby, APVT-20-029004, 2005-2007, Slovenská republika.
SPEETIS – Speech technologies for advanced telecomunication and information services in slovak language, APVV-0369-07, 2008-2010, SK.
IRSR – Inteligentné riadenie servisného robota, MŠ SR, ZŤS VVÚ Košice VMSP-P-0004-09, 2009-2011, SR
INDECT – Inntelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment, FP7-218086, 2009-2013, EU.
COST 2102 – Cross-Modal Analysis ofVerbal and Non-verbal Communication. Participanti:Belgium, Denmark, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Portugal, Czech Republic, Turkey, Finland, Norway, Germany, United Kingdom, July 2006 – May 2010
COST 278 - Spoken Language Interaction in Telecommunication. Participanti: Belgium, Denmark, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Portugal, Czech Republic, Turkey, Finland, Norway, Germany, United Kingdom, November 2001 – May 2005
COST 249 - Continous Speech Recognition Over the Telephone. Participanti: Belgium, Denmark, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Slovakia, Slovenia, Spain,Sweden, Switzerland, Portugal, Czech Republic, Turkey, Finland, Norway, Germany, United Kingdom, May 1994 – May 2000
COPERNICUS 587 – ISMAN- Integrated Services Metropolitan Area Networks. Participanti:Loracom Nancy – France, University of Catania – Italy, Dept. ofTelecommunications AGH Krakow – Poland, KEMT FEI TU Kosice – Slovakia, 1994 – 1997
INCO/COPERNICUS- MOCOMTEL- Mobile Computing TelematicServices. Participanti: Loracom Nancy – France, University of Catania – Italy, Dept. of Telecommunications AGH Krakow – Poland, PL 961114, Slovakia, 1998 – 2000
TEMPUS – TELECOMNET – Telecommunications Network and services. Participanti: STU Bratislava, UT Zilina, TU Košice, Univ de Cataluna – Barcelona,Politechnico di Torino, Slovak Telecommunications, Alcatel Bratislava, Siemens A.G. Wien, Alcate Sel Stuttgart, 1995 – 1998
TELEHUMAN - Leonardo da Vinci. Participanti: Info Consult Klagenfurt –Austria, ZEUS Brussells- Belgium, IDEC Piraeus – Greece, DEMOS Paris – France, SOL Sion – Switzerland, FEI TU Košice – Slovakia, ZUŽ Žilina – Slovakia, ST a.s Bratislava – Slovakia, SCCI Košice – Slovakia, elfa s.r.o Košice – Slovakia.1999 –
2000
JOINT – Leonardo da Vinci Project – Joint International Training Module on Communications. Participanti: Loracom Nancy – France, Dept. of Telecommunications AGH Krakow – Poland, KEMT FEI TU Kosice – Slovakia,
CEPS – France, 2000- 2001
DEPSIS – Leonardo da Vinci Project. No SK/99/2/07003/PI/II.1.1.c/FPC Participanti: INFO CONSULT – Austria, EuroPace 2000 – Austria, Fern univ. Hagen – Hagen, Deuschland, IDEC-Belgium, ICT TU Kosice, KEMT FEI TU Kosice – Slovakia. 2000 – 2002

Riešiteľ projektov

COST 275 – Biometric Based People Recognition over the Internet. Participanti: Belgium, Denmark, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Slovakia, Slovenia, Spain,Sweden, Switzerland, Portugal, Czech Republic, Turkey, Finland, Norway, Germany, United Kingdom,November 2001 – May 2005
COST 273 – Towards Mobile Broadband Multimedia Network. Participanti: Belgium, Denmark, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Portugal, Czech Republic, Turkey, Finland, Norway, Germany, United Kingdom, November 2001 – May 2005
APD – Systém automatického prepisu diktátu, Ministerstvo spravodlivosti SR, ÚI SAV Bratislava ZOD/LZ210409APD, 2009-2011, SR
KMRS – Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou, MŠ SR 3928/2010-11, 2011-2013
Orthographic and phonetic speaker database transcription for automated voice driven services in Czech language. Agreement between FEI TUKE a ŠKODA Auto Mladá Boleslav. 2005
Testing of voice driven service in Škoda auto. Agreement between FEI TUKE a ŠKODA Auto Mladá Boleslav. 2004-2005.
Power Line Communications. Agreement No. 17/TUKE/2002 between FEI TUKE and VSE a.s..2002.
Voice driven services in telecommunications. Agr. No.13-0414-2002, between TUKE and ST. 2002.

Ceny a ocenenia

Doctor honoris causa – University of Oradea, Rumunsko, 1998

Patenty

Elektronický systém pre rozpoznávanie reči, p.4.. 254 932. Praha 1989,

Vybrané publikácie

 1. Ondáš, S. et al.: Service robot SCORPIO with robust speech interface, In: International Journal of Advanced Robotic Systems. Vol. 10, no. 3 (2013), p. 1-11. – ISSN 1729-8806 (CC journal)
 2. Zlacký, D. et al.: Term Weighting Schemes for Slovak Text Document Clustering, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 163-166. – ISSN 1844-6035
 3. Papaj, J. – Doboš, Ľ. – Čižmár, A.: Functionality validation of the new QoS and security integration model for MANET, In: Communications, Vol. 15, č. 2A (2013), pp. 134-138. – ISSN 1335-4205
 4. Čižmár, A. – Papaj, J. – Doboš, Ľ.: Security and QoS integration model for MANETS, 2012, In: Computing and Informatics. Vol. 31, n. 5 (2012), pp. 1025-1044. ISSN 1335-9150 (CC journal)
 5. Juhár, J. – Čižmár, A – Doboš, Ľ. et al.: Rečové technológie v telekomunikačných a informačných systémoch, Košice : EQUILIBRIA – 2011. 517 s., ISBN 978-80-89284-75-7.
 6. Papaj, J. – Doboš, Ľ. – Čižmár, A.: Routing Strategies in Opportunistic Networks, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 5, no. 1 (2012), p. 163-166. ISSN 1844-6035.
 7. Pleva, M. et al.: Evaluating the Modified Viterbi Decoder for Long-Term Audio Events Monitoring Task, In: Elmar 2012 : 54th International Symposium, Zadar, Croatia, pp. 179-182, ISSN 1334-2630, 2012.
 8. Papaj, J. – Čižmár, A. – Doboš, Ľ.: Implementation of the Integration Model of Security and QoS for MANET to the OPNET, In: Multimedia Communications, Services and Security, Springer- Verlag, Vol. CCIS 149 (2011), p. 310-316. ISSN 1865-0929.
 9. Papaj, J.-Čižmár, A.-Doboš, Ľ.: New integration model of QoS and security as a one parameter in MANET via crosslayer interface CLI, In: Journal of Computer Science and Control Systems. Vol.3, No.1, (2010). pp.163-168. ISNN 1844-6035.
 10. Papaj, J. – Doboš, Ľ. – Čižmár, A.: Routing Strategies in Opportunistic Networks, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 5, no. 1 (2012), p. 167-172. – ISSN 1844-6035.
 11. Papaj, J. – Doboš, Ľ. – Čižmár, A.: Opportunistic networks and security, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 5, no. 1 (2012), p. 163-166. – ISSN 1844-6035.
 12. Papaj, J. – Doboš, Ľ. – Čižmár, A.: OPNET Modeler Simulation Testing of the New Model Used to Cooperation Between QoS and Security Mechanisms, In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 10, no. 4 (2012), p. 218-223. – ISSN 1336-1376.
 13. Papaj, J.- Čižmár, A.- Doboš, Ľ.: New cross layer model to integration QoS and security as a one parameter in mobile ad hoc network, In: MCSS 2010 : Multimedia Communications, Services and Security : proceedings : IEEE international conference : Kraków, 6-7 May 2010. – Kraków : AGH, 2010 P. 1-6. – ISBN 978-83-88309-92-2.
 14. Pleva M., Papaj. J…. [et al.] : Speech and Mobile Technologies for Cognitive Communication and Information Systems, In: CogInfoCom 2011, Budapest, 2011.
 15. Papaj, J. – Doboš, Ľ. – Čižmár, A.: Intrusion Detection Methods in Wireless Network Systems, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 4, no. 1 (2011), p. 79-82. – ISSN 1844-6035

 

 

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky