Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

doc. Ing. Matúš Pleva, PhD.

Matus_Pleva
Telefón:+421(55) 602 2294
E-mail:Matus.Pleva@tuke.sk
Adresa: Boženy Němcovej 32
Miestnosť: 509

Oblasť výskumu

Automatické rozpoznávanie reči, rečová komunikácia v interakcii Človek – Robot, automatické spracovanie spravodajských relácií a extrakcia metadát, SIP protokol a jeho aplikácie a zabezpečenie, mobilné komunikačné systémy, multimodálne aplikácie, bezpečnosť údajov a biometrika.

Výučba

OS – Operačné systémy (2. ročník Bc. štúdia Počítačové siete)
PPI- Princípy počítačového inžinierstva (1. ročník Bc. štúdia Počítačové siete)
KT- Komunikačná technika (3. ročník Bc. štúdia Telekomunikácie)
ITSS – Interaktívne telekomunikačné systémy a služby (2. ročník Ing. štúdia Multimediálne telekomunikácie, Aplikovaná informatika)
BSB – Biometrické systémy bezpečnosti (2. ročník Ing. štúdia Počítačové siete)

Vzdelanie

Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2010
Inžinier – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2001

Riešiteľ projektov

SK-TW-2017-0005 – Hlboké učenie pre pokročilé rečové aplikácie, zodpovedný reišiteľ, 2018-2019, APVV
APVV-15-0517 – Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím, 2016-2018, APVV
APPV-15-0731 – Cloud Based Human Robot Interaction, 2016-2020, APVV
CA16116 – Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions, substitute MC, 2017-2021, EU
IC1106 – Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age, MC member, 2012-2015, EU
INDECT – Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment, FP7 Collaborative project, 2009-2013, EU
ZATIPSKompetenčné centrum znalostných technológií  pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, EU ICT ERDF, ITMS 26220220155, 2011-2015, EU
ZŤS – Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy, EU ICT ERDF, ITMS 26220220141, 2011-2014, EU
VEGA12 – Bezpečnosť v moderných  telekomunikačných sieťach, VEGA 1/0386/12, 2012 – 2015, Slovenská Republika
CE-FEI-II- Rozvoj centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, EU ICT ERDF, ITMS 26220120030, 2009-2013, EU
KMRSKomplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou, MŠ SR 3928/2010-11, 2011-2013
APD – Systém automatického prepisu diktátu, Ministerstvo spravodlivosti SR, ÚI SAV Bratislava ZOD/LZ210409APD, 2009-2011, Slovenská Republika
IRSR – Inteligentné riadenie servisného robota, MŠ SR, ZŤS VVÚ Košice VMSP-P-0004-09, 2009-2011, Slovenská Republika
COST2102 - Cross-Modal Analysis of Verbal and Non-verbal Communication, 2007-2011, EU
VEGA10 - Bezpečnosť telekomunikačných sietí a systémov budúcich generácií, VEGA 1/0065/10, 2010 – 2013, Slovenská Republika
SPEETIS – Speech Technologies for Advanced Telecommunication and Information Services in Slovak Language, APVV-0369-07, 2007-2010, Slovenská Republika
ARTAR – Automated analysis, recognition and transcription of audio recordings, MŠ SR, AV 4/2016/08, 2008-2009, Slovenská Republika
MV PLC – Medium Voltage Power Line Communication Technologies, VSE Košice č. 0127/25000/2007, Slovenská Republika
VEGA07 – Bezpečnosť multimediálnych telekomunikácií, VEGA 1/4054/07, 2007-2010, Slovenská Republika
ADSLcheck – Metodika merania a spracovania dát z meraní ADSL2+ liniek a návrh koncepcie, meranie a overenie schopnosti jednotlivých častí prístupovej siete prenášať signály pre DSL a 3PP služby, Slovak Telecom 0120070251, 2007, Slovenská Republika
MOBILTEL – Mobilné multimodálne telekomunikačné systémy a služby, APVT-20-029004, 2005-2007, Slovenská Republika
VOTS – Voice Operated Telecommunication Systems and Services, MŠ SR, AV 1/0006/07, 2007 – 2009
VEGA06 – Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách, VEGA No.1/3110/06, 2006-2009, Slovenská Republika
IRKR – Inteligentné rečové komunikačné rozhranie, MŠ SR 2003 SP 20 028 01 03, 2003 – 2006, Slovenská Republika
SKODA2 – Ortographic and Phonetic Transcription of Czech Speech Car Recordings, Škoda Auto MB 2005, Slovenská Republika +Česká Republika
SKODA – Voice Driven Services in Skoda Auto MB, 2004-2005, Slovenská Republika +Česká Republika
COST278 – Spoken Language Interaction in Telecommunications, 2001-2005, EU
VEGA04 – Číslicové spracovanie, prenos, rozpoznávanie a kryptografická ochrana v multimediálnych telekomunikáciách, VEGA 1/1057/04, 2004-2007, SR
VOIP – Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR, OV 41/2003-S00095, 2003, Slovenská Republika
LV PLC – Low Voltage Power Line Communication Technologies, VSE Košice 17/TUKE/2002, 2002-2003, Slovenská Republika
VITS – Voice-Interactive Telecommunication Services, Slovak Telecom č. 13/0414/2002, Slovenská Republika

Ceny a ocenenia

2008 – Cena za najlepšiu prezentáciu konferencie SCYR 2008 (prvý autor aj prezentujúci),
2010 -  Cena SAV za najlepšiu vedeckú prácu pre riešiteľský kolektív projektu: „Rozpoznávanie plynulej reči s veľkým slovníkom pre automatický prepis parlamentných debát“ – kolektív laboratória LRMT a kolektív Oddelenia analýzy a syntézy reči ÚI SAV Bratislava,
2012 – člen vedecko-technického tímu roka (cena Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR) za výskum rečových technológií pre slovenčinu a vývoj unikátneho systému na automatický prepis diktátu so širokým praktickým nasadením v súdnictve SR,
2012 – cena sa najlepší príspevok v kategórii študentských na konferencii IWSSIP 2012 (spoluautor).
2015 – cena sa najlepší príspevok IEEE konferencie MCSS 2015 v Krakowe.

Vybrané publikácie

 1. Pleva M., Bours P., Ondáš S., Juhar J.: Improving static audio keystroke analysis by score fusion of acoustic and timing data, 2017. In: Multimedia Tools and Applications, 76 (24), p. 25749–25766, 2017. OpenAccess, doi:10.1007/s11042-017-4571-7 (IF 1.346, CC journal)
 2. Vavrek J., Viszlay P., Lojka M., Juhar J., Pleva M.: Weighted Fast Sequential DTW for Multilingual Audio Query-by-Example Retrieval, 2018. In: Journal of Intelligent Information Systems, in press, p. 17, Springer, doi: 10.1007/s10844-018-0499-2 (IF= 1.294, CC journal)
 3. Lojka, M., Pleva, M. et al.: Efficient acoustic detector of gunshots and glass breaking. In: Multimedia Tools and Applications, Volume 75, Issue 17, pp 10441–10469, Open Access, 2016, DOI: 10.1007/s11042-015-2903-z (ISI JCR IF=1.346, CC journal)
 4. Ondáš, S. et al.: Service Robot SCORPIO with Robust Speech Interface, In: International Journal of Advanced Robotic Systems. Vol. 10, art.no. 3, 11p, ISSN 1729-8806, 2013. (ISI JCR IF 0.821, CC journal)
 5. Ondáš, Stanislav et al.: Speech technologies for advanced applications in service robotics. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 5, p. 45-61. 2013 (IF=0.588)
 6. Bours, P., Kiktova, E., Pleva, M.: Static Audio Keystroke Dynamics, IEEE MCSS conference 2015 best paper, LNCS Vol. CCIS-566, pp. 159-169, 2015.
 7. Pleva, M. et al.: Voice Quality Measuring Setup with Automatic Voice over IP Call Generator and Lawful Interception Packet Analyzer, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 5, no. 1, p. 191-194, ISSN 1844-6035, 2012.
 8. Pleva, M. et al.: Evaluating the Modified Viterbi Decoder for Long-Term Audio Events Monitoring Task, In: Elmar 2012 : 54th International Symposium, Zadar, Croatia, pp. 179-182, ISSN 1334-2630, 2012.
 9. Viszlay, P. et al: Alternative Phonetic Class Definition in Linear Discriminant Analysis of Speech, IWSSIP 2012, Vienna, pp. 655-658, ISBN 978-3-200-02588-2.
 10. Pleva, M. et al.: Speech and Mobile Technologies for Cognitive Communication and Information Systems, CogInfoCom 2011, 7. – 9.7.2011, Budapest, 978-145771806-9.
 11. Juhár, J. et al.: Rečové technológie v telekomunikačných a informačných systémoch, EQUILIBRIA – 2011, Košice, 2 chapters in book, 517 s. ISBN 978-80-89284-75-7.
 12. Pleva, M. et al.: The joint database of audio events and backgrounds for monitoring of urban areas, JEEE journal 4 (1), 2011, pp. 185-188. ISSN 1844-6035.
 13. Rusko, M. et al: Slovak Automatic Transcription and Dictation System for the Judicial Domain, LTC 2011, November, Poznan, pp. 365-369. ISBN 978-83-932640-1-8.
 14. Viszlay, P. et al.: Dimension Reduction with Principal Component Analysis Applied to Speech Supervectors, In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 4, no. 1, pp. 245-250, ISSN 1844-6035, 2011.
 15. Pleva M., Juhár, J., Čižmár, A., Hudson, Ch., Carruth, D. W., Bethel, C. L., Implementing English speech interface to Jaguar robot for SWAT training, In: SAMI 2017. – Herlany: IEEE, 2017, pp. 105-110. 

Iné referencie

Google Scholar profil http://scholar.google.com/citations?user=TgWS5vUAAAAJ&hl=en&pagesize=100
Thomson Reuters ResearcherID   http://www.researcherid.com/rid/H-7209-2012
ORCID  http://orcid.org/0000-0003-4380-0801

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky