Dnes je štvrtok 11. augusta 2022, meniny má Zuzana a zajtra Darina.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Ing.Ľudmila Maceková, PhD.

Ludmila Macekova
Telefón:+421(55) 602 4108,
E-mail:Ludmila.Macekova@tuke.sk
Adresa: Vysokoškolská 4
Miestnosť: 119A

Oblasť výskumu

Spracovanie a vyhodnocovanie digitálnych obrazových signálov a obrazových sekvencií, prístupové siete viacerých typov, senzorové siete.

Výučba

STS – 2611261 – Satelitné technológie a služby
PrS – 2617501 – Prístupové siete
DTV – 2611161 – Digitálna televízia

Vzdelanie

Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2005
Inžinier – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 1983

Prax a pozície v priemysle

Tesla Orava, vývoj a konštrukcia obvodov TV prijímačov, Nižná na Orave, Slovakia, 1983-1987

Riešiteľ projektov

Nové metódy spracovania signálov pre rekonfigurovateľné bezdrôtové senzorové siete (VEGA 1/0045/10 2010) – 2011, Slovenská Republika.
FEI-CE III – Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky, ITMS 26220120055, aktivita 2.1 LISKA, 09/2010-08/2013, Slovenská Republika.
WSN-AQUA – Vývoj bezdrôtovej senzorovej siete na meranie a hodnotenie kvality vody, projekt HUSK/1101/1.2.1 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 -2013, 07/ 2013 – 06/ 2015, Zodpovedný riešiteľ: BME-INFOKOM INNOVATOR NON-PROFIT LTD., Maďarsko.
Interaktívny viacpohľadový videostríming pre podporu výučby, KEGA č. 062 TUKE-4/2014, 2014 – 2016, Slovenská republika.

Vybrané publikácie

  1. Ľ. Maceková, P. Korenko:  CMOS integrovaný širokopásmový LNA zosilňovač s jedným vstupom – teoretické aspekty a simulačná fáza návrhu, 2 časti. In: Posterus.sk. Roč. 6, č. 7 a č. 8 (2013) – ISSN 1338-0087.
  2. Ľ. Maceková, P. Korenko: Návrh širokopásmového LNA s jedným vstupom na báze technológie 0,35 μm CMOS. Electrical Engineering and Informatics IV – Proc. of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, ISBN 978-80-553-1440-2 © 2013 FEI TUKE. pp. 395-400.
  3. Ľ. Maceková, S. Marchevský: Vybrané problémy číslicovej filtrácie poškodených obrazových sekvencií a vyhodnocovania ich kvality (monografia). Košice : TU – 2013. – 90 s.. – ISBN 978-80-553-1449-5.
  4. Ľ. Maceková:  1-wire – the technology for sensor networks. In: Acta Electrotechnica et Informatica, Vol.12, No.4, 2012, ISSN 1335-8243, pp. 52-55.
  5. J. Adamišin, Ľ. Maceková: Testovanie architektúr 1-Wire senzorových sietí. In: Electrical Engineering and Informatics III, Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, Slovakia, Sep. 2012, ISBN 978-80-553-0890-6, pp. 293-298.
  6. D. Levický, S. Marchevský, Ľ. Maceková et.al.: IPTV : Základné technologické riešenie. In: Progresívne technológie v DVB-T, pp. 150-199. – Košice : TU, FEI, 2011 – ISBN 978-80-553-0632-2.
  7. Ľ. Maceková, D. Levický, S. Marchevský: Digitálna televízia, teória a prax. In: Progresívne technológie v DVB-T, pp.18-47. – Košice : FEI TU, 2011 – ISBN 978-80-553-0632-2
  8. B. Hrušovský, S. Marchevský, Ľ. Maceková: Error Concealment Algorithms Applied on Multi-View Video Seqences. In: Acta Electronica et informatica, Vol.11, No.2, 2011, FEI TU of Kosice, pp. 11-16.
  9. J. Talán, M. Drutarovský, Ľ. Maceková: Pracovisko so vzdialeným prístupom pre testovanie návrhov na báze rekonfigurovateľných obvodov. In: Electrical Engineering and Informatics II, Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the TU Košice, Slovakia, Mar. 2011, ISBN 978-80-553-0611-7, pp. 131-135.

Iné referencie

 

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky