Dnes je štvrtok 11. augusta 2022, meniny má Zuzana a zajtra Darina.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Ing. Ján Staš, PhD.

Jan Stas
Telefón:+421(55) 602 2298
E-mail:Jan.Stas@tuke.sk
Adresa: Boženy Němcovej 32
Miestnosť: 609

Oblasť výskumu

Komputačná lingvistika, spracovanie prirodzeného jazyka, štatistické modelovanie jazyka, rozpoznávanie plynulej reči, syntéza reči z textu.

Vzdelanie

Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2011
Inžinier – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2007

Prax a pozície v priemysle

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove – odborný asistent, Bardejov, SK, 2007-2008

Riešiteľ projektov

Slovník viacslovných pomenovaní (lexikografický, lexikologický a komparatívny výskum), APVV-0342-11, 2012-2015.
Komplexné spracovanie slovotvorby súčasnej slovenčiny (na materiáli Slovníka koreňových morfém slovenčiny), VEGA 1/0255/12, 2012-2015..
Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy, ITMS-26220220141, 2010-2014.
Kompexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou, MŠ SR 3928/2010-11, 2010-2013.
Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, ITMS-26220120030, 2010-2012.
Bezpečnosť v telekomunikačných systémoch a sieťach budúcich generácií, VEGA 1/0065/10, 2010-2012.
Inteligentné riadenie servisného robota, VSMP-P-0004-09, 2009-2011.
Systém automatického prepisu diktátu, ZOD/LZ210409APD, 2009-2011.
Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby v slovenskom jazyku, APVV-0369-07, 2008-2010.
Systém na automatickú analýzu, rozpoznávanie a transkripciu audiozáznamov, MŠ SR AV 4/2016/08, 2008-2010.

Ceny a ocenenia

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v kategórii Vedecko-technický tím roka, ocenenie pre kolektív pracovníkov Oddelenia analýzy a syntézy reči ÚI SAV v Bratislave a kolektív pracovníkov Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TU v Košiciach za „výskum rečových technológií pre slovenčinu a vývoj unikátneho systému na automatický prepis diktátu so širokým praktickým nasadením v súdnictve SR“, Bratislava, Slovensko, 2012.
Cena dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach za najlepšiu prezentáciu v sekcii IT s názvom „Recent progress in language modeling and continuous speech recognition of the Slovak language“, SCYR, Košice, Slovensko, 2011.
Cena Slovenskej akadémie vied, ocenenie pre kolektív pracovníkov Oddelenia analýzy a syntézy reči ÚI SAV v Bratislave a kolektív pracovníkov Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TU v Košiciach za vedeckovýskumnú prácu „rozpoznávanie plynulej reči s veľkým slovníkom pre automatický prepis parlamentných debát“, Bratislava, Slovensko, 2010.

Vybrané publikácie

 1. Zlacký, D., Staš, J., and Čižmár, A., Supervised Text Document Clustering Algorithm with Keywords in Slovak. In: Proc. of the 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing, Redžúr 2013, Smolenice, Slovakia, 2013, pp. 31—34.
 2. Rusko, M., Juhár, J., Trnka, M., Staš, J., Darjaa, S., Cerňak, M., Papco, M., Sabo, R., Pleva, M., Ritomský, M., and Lojka, M., Slovak Automatic Transcription and Dictation System for the Judicial Domain. In: Proc. of the 5th Language & Technology Conference on Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistic, Poznań, Poland, 2012, pp. 365—369.
 3. Staš, J., Hládek, D., Juhár, J., Incorporating Grammatical Features in the Modeling of the Slovak Language for Continuous Speech Recognition. In: Modern Speech Recognition Approaches with Case Studies, S. Ramakrishnan (Ed.), InTech Open Access, Rijeka, Croatia, 2012, pp. 257—276, ISBN 978-953-51-0831-3.
 4. Juhár, J., Staš, J., and Hládek, D., Recent Progress in Development of Language Model for Slovak Large Vocabulary Continuous Speech Recognition. In: New Technologies: Trends, Innovations and Research, C. Volosencu (Ed.), InTech Open Access, Rijeka, Croatia, 2012, pp. 261—276, ISBN 978-953-51-0480-3.
 5. Hládek, D., Staš, J., and Juhár, J., Dagger: The Slovak Morphological Classifier. In: Proc. of the 54th International Symposium ELMAR 2012, Zadar, Croatia, 2012, pp. 195–198.
 6. Staš, J., Hládek, D., Juhár, J., and Zlacký, D., Analysis of Morph-Based Language Modeling and Speech Recognition in Slovak. In: Advances in Electrical and Electronics Engineering, Vol. 10, No. 4, 2012, pp. 291—296, ISSN 1336-1376.
 7. Staš, J., Hládek, D., and Juhár, J., Morphologically Motivated Language Modeling for Slovak Continuous Speech Recognition. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 5, No. 1, 2012, pp. 233—236, ISSN 1844-6035.
 8. Hládek, D., Staš, J., and Juhár, J., Word Clustering for a Slovak Class-Based Language Model. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 5, No. 1, 2012, pp. 85—88, ISSN 1844-6035.
 9. Hládek, D., Staš, J., and Juhár, J., Rule-Based Morphological Tagger for an Inflectional Language. In: Cognitive Behavioural Systems, A. Esposito et al. (Eds.), LNCS 7403, 2012, pp. 208—215, ISBN 978-3-642-34583-8.
 10. Staš, J., Hládek, D., Pleva, M., and Juhár, J., Slovak Language Model from Internet Text Data. In: Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces: Theoretical and Practical Issues, A. Esposito et al. (Eds.), LNCS 6456, 2011, pp. 340—346, ISBN 978-3-642-18183-2.
 11. Staš, J., Hládek, D., Juhár, J., and Trnka, M., Automatic Extraction of Multiword Expressions using Linguistics Constraints for Slovak LVCSR. In: Proc. of the 6th International Conference on Natural Language Processing and Multilinguality, SLOVKO 2011, Modra, Slovakia, 2011, pp. 138-145.
 12. Hládek, D., Staš, J., and Juhár, J., A Morphological Tagger based on Learning Classifier System. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 4, No. 1, 2010, pp. 65—70, ISSN 1844-6035.
 13. Staš, J., Hládek, D., and Juhár, J., Language Model Adaptation for Slovak LVCSR. In: Proc. of the International Conference on Applied Electrical Engineering and Informatics, AEI 2010, Venice, Italy, 2010, pp. 101—106.
 14. Staš, J., Hládek, D., and Juhár, J., Language Model Size Reduction by Quantization and Pruning. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 3, No. 1, 2010, pp. 205—208, ISSN 1844-6035.
 15. Hládek, D. and Staš, J., Text Gathering and Processing Agent for Language Modeling Corpus. In: Proc. of the 12th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Velké Losiny, Czech Republic, 2010, pp. 137—140.

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky