Dnes je štvrtok 11. augusta 2022, meniny má Zuzana a zajtra Darina.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Ing. Iveta Gladišová, PhD.

Iveta Gladišová
Telefón:+421(55) 602 2940
E-mail:Iveta.Gladisova@tuke.sk
Adresa : Park Komenského 13
Miestnosť: 35-A

Oblasť výskumu

Vektorové kvantovanie, zdrojové kódovanie, morfológia a segmentácia pri spracovaní obrazu, spracovanie signálov z radarových a obrazových senzorov.

Výučba

SaS – 2608041 – Signály a sústavy
ČSS – 2611131 – Číslicové spracovanie signálov
ANG-KEMT_VK – 26000305 – Videokomunikácie
VK – 2608071 – Videokomunikácie
TLS_AE – 26000287 – Teória lineárnych systémov
ČSKO – 2611231 – Číslicové spracovanie a kódovanie obrazov

Vzdelanie

Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 1996
Inžinier – Vysoká škola technická, Slovenská Republika, 1984

Riešiteľ projektov

INDECT – Inteligentný informačný systém podporujúci pozorovanie, vyhľadávanie a detekciu pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva v meste, FP7-218086, 2009-2013, EU.
CE III – Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky, 26220120055, 2010 – 2013, Slovenská Republika,.
Laboratórne pracovisko pre výuku elektroniky ovládané nástrojmi IT (E-Lab), KEGA num. 029TUKE-4/2012, 2012 –2014, Slovenská Republika.
Cloning of human head for virtual videocommunications, VEGA num. 1/0251/09, 2009-2011, Slovenská Republika.

Vybrané publikácie

  1. Gladišová, I. – Mihalík, J.: Algoritmy DCT vizuálneho objektu. In: Slaboproudý obzor. Vol. 69, No. 1, 2013, pp. 1-6. ISSN 0037-668X.
  2. Gladišová, I. – Mihalík, J.: Geometrické vektorové kvantizátory. 1. vyd., Košice TU, 2013, s. 97. ISBN 978-80-533-1338-2.
  3. Mihalík, J. – Gladišová, I.: Číslicová filtrácia signálov (Návody na cvičenia). 1. vyd. Košice TU [CD-ROM], 2013, s.81. ISBN 978-80-553-1390-0.
  4. Gladišová, I.: Implementácia algoritmu mriežkového vektorového kvantovania. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2012, pp. 315-319. ISBN 978-80-553-0890-6.
  5. Gladišová, I. – Mihalík, J.: DCT vizuálneho objektu pomocou ortogonalizácie jej bázových funkcií v oblastiach hraničných blokov. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2012, pp. 310-314.  ISBN 978-80-553-0890-6
  6. Gamec, J. – Gladišová, I. – Gamcová, M.: Radarové systémy v automobiloch. In: Electrical Engineering and Informatics 2 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice,  2011, pp. 97-102. ISBN 978-80-553-0611-7.
  7. Gladišová, I.: Trellis coding of multidimesional signals. In: AEI ´2011 International conference on applied electrical engineering and informatics, September 3-10. 2011, Italy. Košice TU 2011, pp. 32-35. ISBN 978-80-553-0740-4.
  8. Gladišová, I. – Kocur, D.: SC-FDMA: Základné princípy. In: Electrical Engineering and Informatics : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2010, pp. 765-769. ISBN 978-80-553-0460-1.
  9. Gladišová, I. – Mihalík, J. – Zavacký, J.: Obrysová reprezentácia a kódovanie binárneho tvaru vizuálneho objektu. In: Slaboproudý obzor, Vol. 66, No. 3, 2010, pp. 14-18. ISSN 0037-668X.
  10. Mihalík, J. – Zavacký, J. – Gladišová, I.: Mnohokanálové diskrétne sústavy. In: Slaboproudý obzor. Vol. 65, No. 4, 2009, pp. P1-P8. ISSN 0037-668X.

Iné referencie

 

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky