Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko a zajtra Ondrej, Andrej.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.

Maria_Gamcova
Telefón:+421(55) 602 4180,
E-mail:Maria.Gamcova@tuke.sk
Adresa: Němcovej 32
Miestnosť: 526

Oblasť výskumu

Spracovanie signálov, UWB radary, multimediálne e-learningové technológie.

Výučba

ZE – 2607401- Základy elektroniky
ANG-KEMT-ZE – 26000288- Základy elektroniky v anglickom jazyku
MOS- 2610451- Mikrovlnové obvody a sústavy
TO- 2608061-Teória obvodov
VFaMT- 2608091-Vysokofrekvenčná a mikrovlnová technika

Vzdelanie

Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2005
Inžinier – Technická Univerzita v Košiciach, Československo, 1989

Riešiteľ projektov

UWB-SeNet – UWB senzorové siete krátkeho dosahu na detekciu, lokalizáciu a sledovanie pohybujúcich sa osôb, VEGA-20-029004- 2013-2015, SK.
UWB-RSS – Vývoj experimentálnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB radarových systémov,KEGA č. 010TUKE-4/2012, 2012-2014, Slovenská Republika.
CE III – Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky, 066/2010/2.1/OPVaV, ITMS26220120055, 2010-2013, EÚ.
KC ZATIPS – Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, 154/2011/2.2/OPVaV, ITMS 26220220155, 2011-2014, EÚ.
BIPII – Univerzitný projekt Balík2-BIPII v operačnom programe Vzdelávanie, OPV-2011/1.2/03-SORO, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, 2012-2013, Slovenská Republika.
E-Lab – Laboratórne pracovisko pre výuku elektroniky ovládané nástrojmi IT, KEGA č. 029TUKE-4/2012, 2012 –2014, Slovenská Republika.

Vybrané publikácie

  1. GAMEC, Ján – GAMCOVÁ, Mária - URDZIK, Daniel: Algorithm of traffic signs recognition based on the rapid transform. In: Central European Journal of Computer Science. Roč. 2, č. 3(2012), s. 236-244. – ISSN 1896-1533.
  2. KOCUR, Dušan – GAMEC, Ján – GAMCOVÁ, Mária – ROVŇÁKOVÁ, Jana – URDZÍK, Daniel: UWB bezdrôtové senzorové siete. Košice : TU – 2012. – 120 s.. – ISBN 987-80-553-0918-7.
  3. GAMEC, Ján – URDZÍK, Daniel – GAMCOVÁ, Mária: Traffic sign recognition based on the rapid transform. In: Informatics’2011 : proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics : Rožňava, Slovakia, November 16-18, 2011. – Košice : TU, 2011 S. 138-142. – ISBN 978-80-89284-94-8.
  4. KOŠČ, Peter – GAMCOVÁ, Mária – ŠTEC, Ján – KOCUR, Dušan: Benchmarking of free authoring tools for multimedia courses development. Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 11, č. 3 (2011), s. 36-41. – ISSN 1335-8243.
  5. URDZÍK, Daniel – GAMEC, Ján – GAMCOVÁ, Mária – KOCUR, Dušan: Detection of driving space using Vanishing point estimation. In: SAMI 2010 : 8th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : January 28-30, 2010, Herľany, Slovakia. – [s.l] : IEEE, 2010 S. 323-328. – ISBN 978-1-4244-6423-4.
  6. KOCUR, Dušan – GAMEC, Ján – ŠVECOVÁ, Mária – GAMCOVÁ, Mária – ROVŇÁKOVÁ, Jana: Imaging method: a strong tool for moving target tracking by a multistatic UWB radar system. In: SAMI 2010 : 8th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : January 28-30, 2010, Herľany, Slovakia. – [s.l.] : IEEE, 2010 S. 11-19. – ISBN 978-1-4244-6423-4.
  7. GAMEC, Ján – KOVÁČ, Juraj – GAMCOVÁ, Mária: Vehicle detection based on entropy. In: Electrical Engineering and Informatics : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice : September, 2010, Košice, Slovak Republic. – Košice : TU, 2010 S. 807-814. – ISBN 978-80-553-0460-1.
  8. GAMEC, Ján – KOVÁČ, Juraj – GAMCOVÁ, Mária: Vehicle detection based on entropy. In: Electrical Engineering and Informatics : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice : September, 2010, Košice, Slovak Republic. – Košice : TU, 2010 S. 807-814. – ISBN 978-80-553-0460-1.
  9. KOCUR, Dušan – GAMEC, Ján – ŠVECOVÁ, Mária – GAMCOVÁ, Mária – ROVŇÁKOVÁ, Jana: 2010. Imaging method: An efficient algorithm for moving target tracking by UWB radar. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 7, no. 3 (2010), p. 5-24. – ISSN 1785-8860 Spôsob prístupu: http://uni-obuda.hu/journal/Kocur_Gamec_Svecova_Gamcova_Rovnakova_24.pdf
  10. KOCUR, Dušan – GAMEC, Ján – ŠVECOVÁ, Mária – GAMCOVÁ, Mária – ROVŇÁKOVÁ, Jana: A new efficient tracking algorithm for through wall tracking of moving target by using UWB radar. In: 54. IWK. – Ilmenau : University of Technology, 2009 P. 1-7. – ISBN 9783938843444  Spôsob prístupu: http://www.formlusraum.de.

Iné referencie

 

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky