Dnes je pondelok 30. januára 2023, meniny má Ema a zajtra Emil.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Šiesty ročník medzinárodného projektu s názvom MediaEval 2013 sa konal v dňoch 18.-19. októbra 2013 v historickom centre mesta Barcelona (Catalunya, Španielsko). Tento projekt je venovaný hodnoteniu nových algoritmov aplikovaných v systémoch vyhľadávania a prístupu k multimediálnym dátam. Do projektu sa môže zapojiť výskumný tím v rámci univerzity alebo výskumného pracoviska v rámci celého sveta so zameraním na spracovanie multimediálnych dát. Organizátori projektu definovali celkom dvanásť úloh do ktorých sa mohli tímy zapojiť. Náš výskumný tím, v rámci laboratória pre spracovanie reči pod vedením prof. Juhára, sa aktívne zapojil do jednej z úloh, konkrétne “Spoken Web Search task”. Cieľom tejto úlohy bolo navrhnúť a vytvoriť softvérové riešenie pre efektívne vyhľadávanie audiodotazu v rámci audiodatabázy, ktorá pozostávala z hovorenej reči deviatich jazykov (silne-prízvučný anglický, albánsky, český, španielsky – baskitský, rumunský a 4 africké jazyky). Dôraz sa kládol najmä na používanie tzv. “zero-resource” prístupu, teda bez žiadnych externých dát. Do tejto úlohy sa zapojilo celkom 19 výskumných tímov z ktorých iba trinástim sa podarilo úlohu úspešne dokončiť. Na workshope predniesol riešenie úlohy Ing. Jozef Vavrek v poster sekcii s názvom príspevku “TUKE at MediaEval 2013 Spoken Web Search task”. Z workshopu bol vydaný zborník, ktorého príspevky sú v procese indexovania v databáze Scopus.

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky