Dnes je utorok 20. apríla 2021, meniny má Marcel a zajtra Ervín.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Ing. Martin Sulír

MArtin Sulir
Phone:+421(55) 602 2766
E-mail:Martin.Sulir@tuke.sk
Adresa : Boženy Němcovej 32
Miestnosť: L611

Téma dizertačnej práce

Moderné metódy syntézy reči

Školiteľ

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.

Odbor

5.2.15 Telekomunikácie

Výučba

ITSS – 2612061– Interaktívne telekomunikačné systémy a služby

Vzdelanie

Inžinier – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2012

Riešiteľ projektov

ZATIPS – Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, EU ICT ERDF, ITMS 26220220155, 2011-2015, EU
CE II- Rozvoj centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, EU ICT ERDF, ITMS 26220120030, 2009-2013, EU

Ceny, ocenenia a patenty

Cena dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach za najlepšiu prezentáciu v sekcii EE (Electrical & Electronics Engineering) s názvom „Phonetically Balanced Slovak Speech Corpus for Text-To-Speech Synthesis“, Konferencia mladých výskumníkov SCYR 2013, Herľany, máj 2013

Publikácie

SULÍR, Martin: Speaker Dependent HMM-based Speech Synthesis for Slovak Language / – 2014. In: SCYR 2014 : 14th Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference : May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2014 S. 259-260. – ISBN 978-80-553-1714-4 AFC001

ONDÁŠ, Stanislav – PLEVA, Matúš – LOJKA, Martin – SULÍR, Martin – JUHÁR, Jozef: Server-based speech technologies for mobile robotic applications / – 2013. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 6, no. 1 (2013), p. 95-98. – ISSN 1844-6035

ONDÁŠ, Stanislav – JUHÁR, Jozef – PLEVA, Matúš – LOJKA, Martin – KIKTOVÁ, Eva – SULÍR, Martin – ČIŽMÁR, Anton – HOLCER, Roland: Speech technologies for advanced applications in service robotics / – 2013. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 5 (2013), p. 45-61. – ISSN 1785-8860

SULÍR, Martin – JUHÁR, Jozef: Syntéza reči slovenského jazyka na báze HMM / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 39-43. – ISBN 978-80-553-1440-2

SULÍR, Martin – STAŠ, Ján – JUHÁR, Jozef: Návrh testu MRT pre hodnotenie zrozumiteľnosti syntézy reči v slovenskom jazyku / – 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2013 S. 44-48. – ISBN 978-80-553-1440-2

SULÍR, Martin: Phonetically Balanced Slovak Speech Corpus for Text-To-Speech Synthesis / – 2013. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. – Košice : TU, 2013 S. 392-394. – ISBN 978-80-553-1422-8

SULÍR, Martin – JUHÁR, Jozef: Design of an Optimal Male and Female Slovak Speech Database for HMM-Based Speech Synthesis / – 2013. In: Redžúr 2013 : 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing : Proceedings : May 1, 2013, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : STU, 2013 S. 5-8. – ISBN 978-80-227-3921-4

SULÍR, Martin – JUHÁR, Jozef – ONDÁŠ, Stanislav: Speech Synthesis Evaluation for Robotic Interface / – 2012. In: Complex Control Systems. Vol. 11, no. 1 (2012), p. 64-69. – ISSN 1310-8255

JUHÁR, Jozef – SULÍR, Martin: Evaluácia difónovej syntézy reči z textu slovenského jazyka / – 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of Technical University of Košice. – Košice : FEI TU, 2012 S. 512-517. – ISBN 978-80-553-0890-6

JUHÁR, Jozef – SULÍR, Martin: Diphone Text-To-Speech Synthesis and its Evaluation / – 2012. In: AEI´2012 : International Conference on Applied Electrical Engineering and Informatics 2012 : August 26-September 02, 2012, Germany. – Košice : FEI TU, 2012 P. 53-56. – ISBN 978-80-553-1030-5

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky