Dnes je pondelok 19. marca 2018, meniny má Jozef a zajtra Víťazoslav.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Ing. Eva Kiktová, PhD.

Eva Kiktova
Telefón:+421(55) 602 3307
E-mail:Eva.Kiktova@tuke.sk
Adresa: Boženy Němcovej 32
Miestnosť: L609

Oblasť výskumu

Detekcia akustických udalostí, spracovanie akustických signálov, extrakcia príznakov z akustického signálu, selekcia príznakov, rozpoznávanie hovoriaceho, verifikácia hovoriaceho, akustické modelovanie.

Vzdelanie

Philosophiae doctor – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2013
Inžinier – Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská Republika, 2009
Bakalár (Bc.) – Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská Republika, 2007

Riešiteľ projektov

Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, projekt Centra excelencie, ITMS: 26220120030, 2010-2012.
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémovv priemysle a službách, ITMS: 26220220155, 2011-2013.
INDECT – Inteligentné informačné systémy pre podporu sledovania, vyhľadávania a detekcie osôb v mestskom prostredí pre potreby bezpečnosti (INDECT), FP7-SEC-2007-1, aktivity WP 1 a WP 7, obdobie 2010-2013.

Ceny a ocenenia

Cena za najlepší študentský článok v sekcii Spracovanie reči (Best student paper award in the field of speech processing) s názvom „Alternative Phonetic Class Definition in Linear Discriminant Analysis of Speech“, Medzinárodná konferencia – The 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2012, Viedeň, Rakúsko, apríl 2012.
Cena dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach za najlepšiu prezentáciu v sekcii IT (Informatics and Telecommunications) s názvom „Eigenvalue-Sensitive Partial Subspace Training for Large Speech Corpora“, Konferencia mladých výskumníkov SCYR 2012, Herľany, máj 2012.

Vybrané publikácie

 1. JUHÁR, J. et al. Rečové technológie v telekomunikačných a informačných systémoch. Košice, EQUILIBRIA, 2011. 517 s, ISBN 978-80-89284-75-7.
 2. VISZLAY, P., JUHÁR, J. Linear Feature Transformations in Slovak Phoneme-Based Continuous Speech Recognition. In: Speech Recognition, InTech Publisher. 2012, ISBN 979-953-307-790-0.
 3. VOZÁRIKOVÁ, E. et al. Acoustic Events Detection via PCA-based Feature Extraction. In: Journal of Computer Science and Control Systems. Vol. 3, no. 2, pp. 99-102. ISSN 1844-6043. 2010.
 4. VISZLAY, P., PLEVA, M., JUHÁR, J. Dimension Reduction with Principal Component Analysis Applied to Speech Supervectors. In: Journal of Electrical Electrical and Electronics Engineering, May, 2011, Vol. 4, no. 1, pp. 245-250, ISSN 1844-6035.
 5. VISZLAY, P., JUHÁR, J., PLEVA, M. Two-Dimensional Linear Subspace Learning Based on Discriminant Analysis of Speech. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. 2012.
 6. VISZLAY, P., JANEČKO, J., JUHÁR, J. Eigenvalue Criterion-Based Feature Selection in Principal Component Analysis of Speech. In: Proc. of the 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2011, Conference date: September 12-14, 2012. Slovakia.
 7. VISZLAY, P., MUCHANIČ, M., JUHÁR, J. Fepstrálna analýza v systéme automatického rozpoznávania reči. In: Electrical Engineering and Informatics III, Proc. of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2012.
 8. VISZLAY, P., PLEVA, M., JUHÁR, J., STAŠ, J. PCA-based acoustic model with logarithmic mel-filterbank features. In Proceedings of 12th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2010. 8-10th September 2010. Velké Losiny, Czech Republic.
 9. VISZLAY, P., JUHÁR, J. Feature Selection for Partial Training of Transformation Matrix in PCA. In: Proc. of the 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2011, September 7.-9., 2011, Czech Republic.
 10. VISZLAY, P., JUHÁR, J., PLEVA, M. Alternative Phonetic Class Definition in Linear Discriminant Analysis of Speech. In: IWSSIP 2012: 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 11. – 13.4.2012, Viedeň, Austria. pp. 655-658, ISBN 978-3-200-02588-2.
 11. VISZLAY, P., PLEVA, M., JUHÁR, J. Comparison of different feature decorrelation techniques used in HMM-based acoustic models. In: Digital technologies 2010, 7th International workshop on digital technologies, circuits, system and signal processing, November 11-12, 2010, Žilina, Slovakia. pp. 1-4, ISBN 978-80-554-0304-5.
 12. VISZLAY, P. Experiments with Principal Component Analysis Applied to Speech Multi-frames. In: SCYR 2011, 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice, 2011, pp. 284-287. ISBN 978-80-553-0644-5.
 13. VISZLAY, P., JUHÁR, J. Performance of Principal Component Analysis in Different Applications. In. Proc. of 5th International Workshop on Multimedia and Signal Processing, Redžúr 2011, Bratislava, May, 2011.
 14. VISZLAY, P. Eigenvalue-Sensitive Partial Subspace Training for Large Speech Corpora. In: SCYR 2012 : Proceedings from conference : 12th Scientific Conference of Young Researchers, May 15th, 2012, Herľany, Slovakia. pp. 15-18, ISBN 978-80-553-0943-9
 15. VISZLAY, P. Unsupervised linear discriminant subspace training based on heuristic eigenspectrum analysis of speech. In Proc. of the Scientific Conf. of Young Researchers, (SCYR’13), Košice, Slovakia, 2013.

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky